Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Podání, adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
2. V jakém případě ve věci jednat
Podání může podávat - státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a je v městě Brně hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v Brně hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (ustanovení §§ 16 a 17 zákona o obcích, v platném znění).
3. Charakteristika úkonu
Podání nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo je činí, které věci se týká, případně co se navrhuje.
4. Výsledek úkonu
Podání, adresované Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna, obsahující návrhy, připomínky, podněty
5. Kdy věc řešit
Odbory MMB dle věcné příslušnosti, popř. sekretariát tajemníka MMB, Dominikánské nám. 1 patro dveře č. 34, telefony 542172210, 542172212
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formulář ani forma podání není stanoven.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Nejsou požadovány, dle uvážení je podatel předloží současně s podáním.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Lze využít e-mail: podatelna@brno.cz; posta@brno.cz informace@brno.cz tajemnik@brno.cz ID datové schránky:a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání se vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakované podání, pokud obsahuje nové skutečnosti.
14. Časté dotazy
Nelze zobecnit.
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Vyřizuje Rada města Brna, Zastupitelstvo města Brna prostřednictvím Magistrátu města Brna
17. Oblast
Další postupy k vyřízení, Stížnosti a petice
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 11. 2020
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design