Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
009
3 Pojmenování (název) životní situace.
Podání, adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
4 Základní informace k životní situaci
Podání, adresované Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna, obsahující návrhy, připomínky, podněty
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podání může podávat

- státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a je v městě Brně hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v Brně hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (ustanovení §§ 16 a 17 zákona o obcích, v platném znění).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo je činí, které věci se týká, případně co se navrhuje.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Návrhy, připomínky, podněty se podávají písemně (v individuálních případech zaměstnanec Magistrátu města Brna sepíše záznam).

Je možné je zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným způsobem (e-mail, datová schránka).

Lze podat na:

- podatelně MMB, Malinovského nám 3, přízemí, dveře č. 15, telefony 542173012, 542173013, 542173318, 542173385,

- Informačním středisku MMB, Malinovského nám 3, přízemí, dveře č 019, telefony 542173581, 542173584

- sekretariátu tajemníka MMB, Dominikánské nám. 1 1. patro dveře č. 34, telefony 542172211, 542172212

Možnosti elektronického podání jsou uvedeny v bodě 16

8 Na které instituci životní situaci řešit
Vyřizuje Rada města Brna, Zastupitelstvo města Brna prostřednictvím Magistrátu města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbory MMB dle věcné příslušnosti, popř. sekretariát tajemníka MMB, Dominikánské nám. 1 patro dveře č. 34, telefony 542172210, 542172212
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány, dle uvážení je podatel předloží současně s podáním.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář ani forma podání není stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podání se vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dotčené útvary MMB, ÚMČ, případně další subjekty veřejné či státní správy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít e-mail: podatelna@brno.cz; posta@brno.cz

informace@brno.cz

tajemnik@brno.cz

ID datové schránky:a7kbrrn

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 16 odst. 2 písm. g), odst. 3, § 17 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
Spisový řád MMB
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakované podání, pokud obsahuje nové skutečnosti.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
Internet – portál veřejné správy.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Organizační odbor MMB, Husova 12, vedoucí Oddělení spolupráce s volenými orgány
26 Kontaktní osoba
Poláčková Iva,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 11. 2020
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 11. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design