Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
089
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovacích záměrů.
4 Základní informace k životní situaci
Možný způsob využití veškerých pozemků na území města je závazně stanoven Územním plánem města Brna (ÚPmB) schváleným Zastupitelstvem města Brna v listopadu 1994 a jeho změnami schválenými v letech 1995-2011. Kromě základního funkčního využití stanoveného ÚPmB jsou podrobnější regulace stanovoveny v postupně pořizovaných regulačních plánech (RP) nebo řešeny v urbanistických a územních studiích (US) vymezených částí území města, sloužících jako územně plánovací podklad pro územní rozhodování.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník pozemku, případně potenciální investor.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o sdělení nemá stanoveny žádné formální náležitosti, pouze je nutné, aby obsahovala uvedení parcelního čísla, katastrálního území (tyto údaje nesmí být starší než z roku 1962!), v případě parcel označených PK (pozemkový katastr) je nutné žádost doložit tzv. Srovnávací sestavou zpracovanou Katastrálním úřadem, kde jsou zakresleny jak parcely PK, tak parcely KN (katastru nemovitostí), na které jsou zpracovány územní plány.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Pokud je požadováno písemné sdělení, je třeba podat písemnou žádost na Odbor územního plánování a rozvoje(OÚPR) Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo na stavební úřad příslušné městské části.

Kromě toho je ÚPmB vystaven na OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno a na všech stavebních úřadech (vždy pouze pro příslušné správní území!). Ústní informace a možnost nahlédnutí do RP a US – viz bod 9.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Na OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno nebo na stavebním úřadě příslušné městské části.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67:


MĚSTSKÁ ČÁST

JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

BRNO - STŘED (kromě k.ú. Štýřice)
BRNO - KRÁLOVO POLE

Ing.arch. Dana Zvolská

448


542174154

BRNO - KOHOUTOVICE

Ing.arch. Vladimír Dominik

339

542174105

BRNO - BOSONOHY
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
BRNO - BOHUNICE
BRNO - ŽABOVŘESKY
BRNO - KOMÍN
BRNO - MEDLÁNKY
BRNO - ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
BRNO - IVANOVICE

Ing.arch. Markéta Teplá

448

542174124

BRNO - KNÍNIČKY
BRNO - BYSTRC
BRNO - ŽEBĚTÍN
BRNO - JUNDROV

Ing. Božena Kršková

442

542174121

BRNO - JEHNICE
BRNO - OŘEŠÍN
BRNO - ÚTĚCHOV
BRNO - SEVER
BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY
BRNO - ŽIDENICE
BRNO - VINOHRADY
BRNO - LÍŠEŇ

Ing.arch. Jitka Makovská

443a

542174233

BRNO - STŘED (pouze k.ú. Štýřice)
BRNO - JIH
BRNO - ČERNOVICE
BRNO - SLATINA
BRNO - TUŘANY
BRNO - CHRLICE

Ing.arch. Iva Syptáková

441

542174128


JMÉNO

DVEŘE

TELEFON

Veškeré informace o výhledovém řešení dopravních staveb

Ing. Petr Matoušek

347

542174118

Ing. Ivana Hussainová

347

542174119


Ing. Jana Neuvaldová

347

542174101

Veškeré informace o výhledovém řešení inženýrských sítí

vodovody
kanalizace
vodní toky

Ing. Jitka Puttnerová

456

542174106

plynovody
parovody
horkovody


Ing. Šárka Bilíková

456

542174136

silnoproud
spoje

Ing. František Carda

456

542174107

Veškeré informace o územní koncepci všech složek životního prostředí

veřejná prostranství městský mobiliář
městská zeleň
reklamy

Ing. Šárka Sedláková

346

542174117

ochrana přírody a krajiny
ÚSES
ZPF, PUPFL
zahrádkářské lokality

Ing. Hana Kubíčková

346

542174100

hluk, exhalace
geologie
odpady
EIA, SEA


Ing. Eliška Kepáková

346

542174123

Veškeré informace o územní koncepci základních městských funkcí

bydlení
veřejná vybavenost
(obchod, služby, kultura, administrativa)
sociální péče

Ing. arch.Hana Humpolíková

447a

542174151

školství (VŠ)
věda
výzkum
výroba
skladování

Ing.arch. Marcela Drkošová

447

542174135

sport a rekreace
veřejná vybavenost (zdravotnictví)
školství (MŠ, ZŠ)
regionální vztahy


(MŠ,ZŠ)
regionální vztahy

Ing. Ivona Kuřátková


447

542174141

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Ing.arch. Monika Jašková

352

542174143

Veškeré informace o pořizovaných změnách závazné části regulačních plánů (RP) a úpravách směrné části ÚPmB a RP


Ing. Zuzana Křenková

352

542174585

Podatelna OÚPR MMB

Ludmila Křikavová

338

542174122


Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6., i když se bude jednat pouze o ústní informaci, je nutná znalost parcelního čísla a názvu katastrálního území.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny formální náležitosti žádosti o sdělení, neexistují ani speciální formuláře.12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny (nejedná se o správní řízení!), obvyklé lhůty jsou 14-30 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou žádní další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

* Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

* Vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech ÚPmB a RP

18 Jaké jsou související předpisy
Zákon, vyhlášky a normy dle druhu funkčního využití pozemku.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné (nejedná se o správní řízení).
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Proč nemohu využít svůj pozemek podle své momentální představy?“

ÚPmB i RP jsou dle § 43 odst. (5) a §61 odst.(2) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., závazné pro veškeré rozhodování v území s tím, že vlastníci mohli své požadavky a náměty uplatnit v průběhu pořizování těchto územně plánovacích dokumentací.

Schválenou územně plánovací dokumentaci je možno měnit pouze zákonem předepsaným způsobem.

22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00,12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stavebních úřadech příslušných městských částí
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
* Vyjádření k možnosti realizace podnikatelského záměru v konkrétním území

* Žádost o změnu ÚPmB nebo RP

* Územně plánovací informace o podmínkách využití území a změn jeho využití

(viz příslušné Životní situace č. 090, 091, 169).

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje(OÚPR), Ing. arch. Vladimír Dominik, dveře č. 351, telefon 542174105, e-mail dominik.vladimir@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Dominik Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
07. 09. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design