Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
089
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře.
4 Základní informace k životní situaci
Účelem územního opatření o stavební uzávěře je v nezbytném rozsahu omezit nebo zakázat stavební činnost, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.Problematika územních opatření o stavební uzávěře je upravena v § 97-99 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).Zákaz stavební činnosti není absolutní a existuje možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry, pokud stavební činnost neohrozí předmět ochrany, pro který byla uzávěra vyhlášena.

Zakázány ani omezeny nejsou udržovací práce.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavební zákon specificky neupravuje okruh účastníků.

Na určení účastenství se tedy použije obecná úprava podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „SŘ“).

Řízení o udělení výjimky ze stavební uzávěry je řízení o žádosti, účastníkem je tedy žadatel.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výjimka se uděluje na základě žádosti, která obsahuje údaje o žadateli, základní údaje o stavebním záměru a upřesnění záměru (popis a důvody pro udělení výjimky).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Rada města Brna rozhoduje o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

Žádost se RMB předkládá prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB), který pro připravuje podklady k projednání žádostí.

Žádosti proto podávejte na OÚPR MMB, na adresu Kounicova 67, Brno 601 67.

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud se jedná o OÚPR MMB, potřebné informace poskytují v budově Kounicova 67 jednotliví urbanisté sektoru a pracovníci koncepce:
kontakty

Informace týkající se otázek právní povahy
Mgr. Viktor Poledník dv.:342 tel.:54217 4153
Přehled úřadů městských částí
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Neexistuje zákonem předepsaná forma formuláře.

formulář ke stažení zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zákonem není stanovena lhůta pro vyřízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Platí obecná ustanovení o účastenství podle § 27 SŘ.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání musí být vždy podepsáno.

oupr@brno.cz

datová schránka: a7kbrrn

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
* Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)* Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o výjimce se podle § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00,12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Mgr. Viktor Poledník, dveře č. 342, telefon 542 174 153, e-mail polednik.viktor@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Jakoubek Jiří,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
19. 02. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
11. 03. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design