Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
085
3 Pojmenování (název) životní situace.
Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna - firmy.
4 Základní informace k životní situaci
O povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna ohraničené komunikacemi: Moravské nám., Joštova, Komenského nám., Husova, Nádražní, Divadelní, Rooseweltova si může požádat firma / občan, který je majitelem nebo uživatelem nemovitosti v centru a užívá je k hospodářské činnosti, provádí stavební činnost nebo zásobuje provozovny v centrální oblasti města Brna a nesplňuje podmínky stanovené dopravním značením nebo Režimem organizace dopravy v centrální oblasti města Brna. Povolení k vjezdu se vydává s časově omezenou platností, nejdéle na 2 roky.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- Majitel firmy / nemovitosti

- Jednatel společnosti

- Pověřená osoba na základě plné moci.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti a předložení požadovaných dokladů.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, provozní oddělení, Kounicova 67, 60167 Brno - řeší povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro firmy / fyzické osoby.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Kounicova 67, Odbor dopravy , II.poschodí, dv. 236, Astrid Mundová, tel.542174205, fax.542174211.
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 hod do 17,00 hod,
pátek od 8,00 hod do 12,00 hod.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
-nájemní smlouva na užívané nebytové prostory nebo výpis z katastru pro majitele nemovitosti

-živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

-doklad o registraci provozovny do rejstříku provozoven živnostenského úřadu

-pro stavební činnost: stavební povolení, ohlášení stavebnívch prací nebo uzavřenou hospodářskou smlouvu na požadované práce, pro umístění kontejneru rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK) ÚMČ B-střed, souhlas BKOM a.s.(Renneská 1a) pro vozidla s celkovou hmotností vyšší než je 6,5t.

–zásobování – seznam zavážených provozoven

-osvědčení o registraci vozidla

-plná moc
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o povolení vjezdu do centrálí oblasti města Brna je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 60167 Brno a na Informačním středisku MMB, Malinovského nám.3, 60167 Brno nebo vzor žádosti na internetových stránkách Odboru dopravy MMB na adrese:

Dalsi informace a formuláře naleznete zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou jsou stanoveny.

V Y H L Á Š K A č. 22/2010 - o místních poplatcích

Kterou lze vyhledat na adrese dokumenty v řízení města:

POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚSTA BRNA :

odkaz naleznete zde

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Povolení vjezdu se vydává do 30 dnů od podání žádosti, nejdéle do 60 dnů od podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
V případě vjezdu nákladního vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5t je potřeba doložit písemný souhlas správce komunikace tj. BKOM a.s., Renneská 1, 60200 Brno.

Pro užívání komunikace k účelu jinému než je určeno ( umístění kontejneru, pořádání kulturních akcí apod.) dle ustanovení §25 zákona č.13/1997 Sb ve znění pozdějších změn i rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu tj. ÚMČ Brno-střed, odbor služeb, úsek dopravy, Dominikánská ul.1, 60169 Brno.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 565/1990 Sb o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění
18 Jaké jsou související předpisy
- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

- Statut města Brna,

odkaz naleznete zde

Vyhláška města Brna o místních poplatcích

odkaz naleznete zde
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Povolení vjezdu je možné z důvodu nedodržení podmínek stanovených dopravním značením a Režimem organizace dopravy v centrální oblasti města odebrat, a to pracovníkem Policie ČR, Městské policie Brno nebo pracovníkem Odboru dopravy MMB.

Nerespektování dopravního značení je řešeno Policií ČR a Městskou policií v souladu s Zákonem č.200/1990 Sb. o přestupcích.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informací na pracovišti Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, kancelář č.236
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, vedoucí provozního odd. Ing.Josef Buchta
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design