Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Povolení vjezdu do centrální oblasti města pro abonenty (firmy)
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzická podnikající osoba, oprávněný zástupce právnické osoby (např. jednatel), či jimi zmocněný zástupce.
3. Charakteristika úkonu
Je třeba podat žádost o vydání povolení k vjezdu (viz bod 7) a splnit podmínky pro udělení povolení (viz bod 10).
4. Výsledek úkonu
Pro vjezd silničním motorovým vozidlem do centrální oblasti města Brna ohraničené komunikacemi Moravské náměstí, Joštova, Komenského náměstí, Husova, Nádražní, Divadelní, Rooseveltova (dále „Vymezená část města“), je potřeba si vyřídit povolení. Bez tohoto povolení není možné do Vymezené části města silničním motorovým vozidlem vjíždět.
5. Kdy věc řešit
Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy MMB, Zvonařka 5, 617 00 Brno. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Pátek 8:00 – 12:00 (pouze pro elektronicky objednané – el. objednání zde)
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Veškeré formuláře naleznete na www.parkovanivbrne.cz v sekci dokumenty.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Je třeba prokázat místo trvalého pobytu ve Vymezené části města nebo vlastnické právo k nemovité věci ve Vymezené části města, a to: - občanským průkazem nebo cestovním dokladem, - výpisem z katastru nemovitostí. Dále je třeba prokázat právní vztah k vozidlu, jímž žadatel zamýšlí vjíždět do Vymezené části města, a to: - technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla. Bližší informace, včetně informací týkajících se méně běžných situací (cizinci, užívání vozidla na leasing apod.), jsou k nalezení na www.parkovanivbrne.cz.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Osobní stránky uživatele – služba umožňující mimo jiné podávání žádostí o povolení k vjezdu a správu vydaných povolení. Bliž informace naleznete zde na internetových stránkách www.parkovanivbrne.cz. Elektronická podatelna – parkovanivbrne@brno.cz; pro podání žádosti na zřízení osobní stránky uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Je vyžadován elektronický podpis. Datová schránka – ID: a7kbrrn; pro podání žádosti na zřízení osobní stránky uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Městský účet Brno iD – služba umožňující mimo jiné rychlé zřízení osobních stránek uživatele.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Zvonařka 5, Brno 617 00 www.parkovanivbrne.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost se vyřizuje do 30 dnů ode dne jejího podání a nejdéle do 60 dnů ode dne jejího podání, jde-li o zvlášť složitý případ.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky nejsou stanoveny
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou přípustné.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Porušení zákazu stanoveného příslušnou dopravní značkou (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, provozní oddělení, Kounicova 67, 60167 Brno - řeší povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro firmy / fyzické osoby.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 09. 2020
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design