Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
084
3 Pojmenování (název) životní situace.
Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro bydlící.
4 Základní informace k životní situaci
O povolení vjezdu pro bydlící v centrální oblasti města Brna ohraničené komunikacemi Moravské nám., Joštova, Komenského nám., Husova, Nádražní, Divadelní, Rooseweltova si může požádat každý občan, který má v centru trvalé bydliště nebo trvale užívá nemovitost. Povolení k vjezdu se vydává s časově omezenou platností, (cca 2 roky)
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Plnoletý občan, který má trvalý pobyt v centrální oblasti města Brna a má tento údaj uvedený platném občanském průkazu, případně figuruje v nájemní smlouvě na užívaný byt a technickém průkazu vozidla, leasingové smlouvě na vozidlo nebo smlouvě na užívání služebního vozidlo i pro soukromé účely. Zákonný zástupce, opatrovník. Pověřená osoba na základě plné moci.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti a předložení požadovaných dokladů.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, provozní oddělení, Kounicova 67, 60167 Brno, - řeší povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro občany zde bydlící- viz. nařízení č.2/2002 města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, , II.poschodí, dv.236, Astrid Mundová, tel. 542 174 205, fax. 542 174 211
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod,
pátek od 8,00 hod do 12,00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz. nařízení č.2/2002 města Brna.

- platný občanský průkaz, nebo nájemní smlouva na užívanou nemovitost

- technický průkaz vozidla,

- leasingová smlouva nebo smlouva na užívání služebního vozidla pro soukromé účely ( identifikace firmy, která vozidlo zapůjčila)
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 60167 Brno a na Informačním středisku Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, 60167 Brno, vzor žádosti je i na informačních stránkách MMB na adrese:

Dalsi informace a formuláře naleznete zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou jsou stanoveny.

V Y H L Á Š K A č. 22/2010 - o místních poplatcích

Kterou lze vyhledat na adrese dokumenty v řízení města:

POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚSTA BRNA :

odkaz naleznete zde
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Povolení vjezdu se vydává do 30 dnů od podání žádosti, nejdéle do 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou další účastníci.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 565/1990 Sb o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
Statut města Brna

Vyhláška města Brna o místních poplatcích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Povolení vjezdu je možné z důvodu nedodržení podmínek stanovených dopravním značením a Režimem organizace dopravy v centrální oblasti města odebrat, a to pracovníkem Policie ČR, Městské policie Brno nebo pracovníkem Odboru dopravy MMB.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy Magistrátu města Brna, vedoucí provozního odd. Ing.Josef Buchta.
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design