Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
079
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany.
4 Základní informace k životní situaci
O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma nebo občan. Povolují se max. 2 stání. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Majitel firmy, jednatel.

Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně.

Pověřená osoba na základě plné moci.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na Internetu na informačních stránkách odboru dopravy MMB).

Dalsi informace a formuláře naleznete zde
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datem odevzdání žádosti je současně datem zahájení řízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému(zjednodušeně tzv. komunikace s MHD).Na ostatních místních komunikacích - příslušné úřady městských částí(silniční správní úřad).
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Kounicova 67, Odbor dopravy , III.poschodí, dv. 327b p. Eva PELČÁKOVÁ, DiS., tel. 542174228, fax 542174211.
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 hod do 17,00 hod,
pátek od 8,00 hod do 12,00 hod
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
a) pro firmu:

Nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru

Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku

Projektová dokumentace

b)pro občana:

Občanský průkaz

Projektová dokumentace
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna a na příslušných úřadech městských částí.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 - uplatňuje městská část.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Brněnské komunikace a.s, Renneská 1a,
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

Zákon č.634/2004 Sb. v platném znění,o správních poplatcích

Vyhláška města Brna o místních poplatcích
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.
22 Další informace
Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 v úřední dny

kancelář č.327b
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravy magistrátu města Brna, vedoucí provozního pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu, Ing. Dušan KOTISA
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design