Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany.

2. V jakém případě ve věci jednat

Majitel firmy, jednatel. Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně. Pověřená osoba na základě plné moci.

3. Charakteristika úkonu

Podmínkou je podání žádosti (více informací a vzor žádosti).

4. Výsledek úkonu

O vyhrazené parkovací stání v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště si může požádat firma nebo občan. Povolují se max. 2 stání. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5. Kdy věc řešit

Magistrát města Brna, Kounicova 67, Odbor dopravy , III.poschodí, dv. 327b p. Eva PELČÁKOVÁ, DiS., tel. 542174228, fax 542174211. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00 hod do 17,00 hod, pátek od 8,00 hod do 12,00 hod

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna a na příslušných úřadech městských částí. Více informací zde.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

a) pro firmu: Nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku Projektová dokumentace b)pro občana: Občanský průkaz Projektová dokumentace

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Místní poplatky dle vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 - uplatňuje městská část.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

14. Časté dotazy
15. Sankce

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.

16. Působnost

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67 - řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému(zjednodušeně tzv. komunikace s MHD).Na ostatních místních komunikacích - příslušné úřady městských částí(silniční správní úřad).

17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 04. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design