Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Udělení čestného občanství města Brna.
2. V jakém případě ve věci jednat
Čestné občanství je nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem. Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Je možné udělení čestného občanství i v případě jiných významných zásluh (např. o vzhled, propagaci či pověst města). Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. Čestné občanství uděluje na základě podaného návrhu Zastupitelstvo města Brna jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období.
3. Charakteristika úkonu
Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Brna členové Zastupitelstva města Brna, Rada města Brna a výbory Zastupitelstva města Brna. Občané, členové zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty mohou předkládat písemný návrh pouze prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
4. Výsledek úkonu
Zastupitelstvo města Brna uděluje čestné občanství jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období. Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Brna.
5. Kdy věc řešit
Návrh na udělení čestného občanství se předává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Brna rozhodovat o udělení čestného občanství. Zastupitelstvo města Brna uděluje čestné občanství jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Návrh na udělení čestného občanství musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
viz bod 6
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Návrh na udělení čestného občanství se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Správnímu oddělení. Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz ID datové schránky: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Návrh na udělení čestného občanství se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Malinovského náměstí 3, 60167 Brno. Osobně lze návrh předat na Podatelnu Magistrátu města Brna v budově Malinovského náměstí 3, Brno.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
----
13. Opravné prostředky
Nelze uplatnit opravné prostředky.
14. Časté dotazy
Nelze zobecnit.
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
samostatná
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
Čestné občanství
19. Počátek platnosti popisu úkonu
12. 10. 2004
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design