Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
007
3 Pojmenování (název) životní situace.
Udělení čestného občanství města Brna.
4 Základní informace k životní situaci
Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Je možné udělení čestného občanství i v případě jiných významných zásluh (např. o vzhled, propagaci či pověst města). Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam. Čestné občanství je nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Brna členové Zastupitelstva města Brna, Rada města Brna a výbory Zastupitelstva města Brna.

Občané, členové zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty mohou předkládat písemný návrh pouze prostřednictvím Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Návrh nemá předepsanou formu. Musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno, včetně kontaktních údajů navrhovatele. V případě žijící navrhované osoby musí návrh dále obsahovat její souhlas a v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Návrh na udělení čestného občanství musí být podán písemnou formou.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, I. patro, dveře č. 110a, tel. 542 173 460, v úředních hodinách.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemný návrh s podrobným zdůvodněním a souhlasem navrhované osoby nebo dědiců navrhované osoby.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář návrhu není stanoven a zpracován.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Písemný návrh předkládaný prostřednictvím Odboru vnitřních věcí se podává do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitlestvo města Brna rozhodovat o udělení čestného občanství. Zastupitelstvo města Brna uděluje čestné občanství jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období (2013).
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Orgány města Brna, které projednávají podané návrhy:

- věcně příslušný odbor Magistrátu města Brna

- pracovní skupina zřízena pro tento účel Radou města Brna

- Rada města Brna

- Zastupitelstvo města Brna
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost či pomoc při zajišťování podkladů o občanovi.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Informace lze získat na e-mailové adrese:

kejmarova.radka@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-----
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 36 odst. 1 a 84 odst. 2 písm. s).
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nelze uplatnit opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
zde

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
-----
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Plachá Ivana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
12. 10. 2004
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 10. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Postup pro udělování čestného občanství města Brna je upraven Pravidly pro udělování čestného občanství města Brna, schválenými ZMB.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design