Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
006
3 Pojmenování (název) životní situace.
Uložení tělesných ostatků na čestném pohřebišti města Brna / prohlášení hrobu za čestný.
4 Základní informace k životní situaci
Uložení na čestném pohřebišti a prohlášení hrobu za čestný je výrazem úcty k památce zemřelých, jejichž celoživotní činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná. Čestné pohřebiště města Brna tvoří hrobové skupiny či areály hrobových skupin, prohlášené Radou města Brna za čestné pohřebiště, a jednotlivé hroby, které byly Radou města Brna prohlášeny za čestné. Souhlas k uložení ostatků zemřelých osob na čestném pohřebišti a prohlášení hrobu za čestný přísluší Radě města Brna.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdokoliv - občané, sdružení občanů, politické strany a hrnutí, církve a náboženské společnosti, orgány a instituce veřejné správy, právnické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Návrh nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z něj být patrné, kdo ho podává, které zemřelé osobnosti či jejího hrobu se týká. Musí v něm být uvedeny veškeré potřebné údaje o zemřelém a popsána jeho společensky prospěšná činnost, pro kterou je návrh podáván. Podmínkou podání návrhu je písemný souhlas dědiců (nejbližších příbuzných) zemřelého.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, dveře č. 110a, I. patro, tel. 542 173 460, v úředních hodinách.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemný návrh, písemný souhlas dědiců (nejbližších příbuzných) zemřelého.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář návrhu není stanoven a zpracován.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.

Hrobové místo je poskytnuto bezplatně, hrobové příslušenství je budováno na náklady statutárního města Brna, které též zajišťje i jeho údržbu.

Na náklady dědiců zemřelého je budována podzemní část hrobky.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta vyřízení se řídí termíny zasedání Rady města Brna a termíny zasedání věcně příslušných komisí Rady města Brna a nelze ji obecně stanovit.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Odbor kultury, Odbor památkové péče, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Komise životního prostředí, Komise RMB pro kulturu a věcně příslušná komise RMB a odbor, do jejichž působnosti patří významná životní činnost zemřelého.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná součinnost či pomoc při zajišťování podkladů o zemřelém, součinnost při zpracování výtvarného návrhu hrobového příslušenství.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Informace lze získat na e-mailové adrese:

kejmarova.radka@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-----
18 Jaké jsou související předpisy
Nejsou.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nelze uplatnit opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
-----
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Plachá Ivana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
29. 07. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 10. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Postup pro uložení tělesných ostatků na čestném pohřebišti města Brna a prohlášení hrobu za čestný je upraven Statutem čestného pohřebiště města Brna, schváleným RMB.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design