Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
059
3 Pojmenování (název) životní situace.
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzické osoby
4 Základní informace k životní situaci
Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, v základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podnikatel, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemným oznámením změn živnostenskému úřadu.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, pak každý úřední den, na oddělení živností, IV. patro. Kontakty na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Změny se dokládají doklady prokazujícími změnu.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Změnový list" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Brna, složenkou, či bezhotovostně převodem na účet.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Živnostenský úřad vyřizuje změny bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
V některých případech odpovědný zástupce.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Není-li ve věci vydáváno rozhodnutí, podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem ze živnostenského rejstříku, popř. vyrozuměním, s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu.

V případě, že živnostenský úřad na základě oznámení změn ve věci rozhoduje, je opravným prostředkem odvolání.

Odvolání je možné podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Brna.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Uložení pokuty za správní delikt neoznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

21 Nejčastější dotazy
Kde máme ohlásit změny?Na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě na území ČR.
22 Další informace
Další informace najdete na www stránkách: zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku zde

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Balabánová Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
22. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design