Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - např. prodej, pronájem, směna, nabytí nemovitého majetku od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví města.
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba s omezeními dle platných právních předpisů (GDPR a podobně).
3. Charakteristika úkonu
Navrhovatel (žadatel) vyplní předepsaný formulář a opatří přílohy dle pokynů informační kanceláře Majetkového odboru Magistrátu města Brna. Dispozice s nemovitým majetkem jsou projednávány v rámci samostatné působnosti města, termíny nejsou dány zákonem, návrhy jsou předkládány po ukončení kompletace spisového materiálu.
4. Výsledek úkonu
Podá informační kancelář Majetkového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, dveře č. 269 a 270 ( 2. patro), telefon: 42 17 32 07(08)
5. Kdy věc řešit
Majetkový odbor Magistrátu města Brna, informační kancelář, dveře č. 269 a 270 ( 2. patro), tel: 42 17 32 07(08), v jednotlivých případech individuálně s příslušným referentem Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na informační kanceláři Majetkového odboru Magistrátu města Brna.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Nejsou
14. Časté dotazy
15. Sankce
Pouze smluvní sankce, tj. ty které byly smluvními stranami dohodnuty
16. Působnost
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3
17. Oblast
Majetek města
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 03. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design