Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
053
3 Pojmenování (název) životní situace.
Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna
4 Základní informace k životní situaci
Podá informační kancelář Majetkového odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, dveře č. 269 a 270 ( 2. patro), telefon: 42 17 32 07(08)
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba s omezeními dle platných právních předpisů ( např. devizový zákon )
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Navrhovatel (žadatel) vyplní předepsaný formulář "NÁVRH NA DISPOZICI S NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA" ("NÁVRH NA DISPOZICI SE SPOLUVLASTNICKÝM PODÍLEM") a opatří přílohy dle pokynů informační kanceláře Majetkového odboru s majetkem Magistrátu města Brna.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním návrhu (žádosti) na dispozici s nemovitým majetkem města
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Majetkový odbor Magistrátu města Brna, informační kancelář, dveře č. 269 a 270 ( 2. patro), tel: 42 17 32 07(08), v jednotlivých případech individuálně s příslušným referentem Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., pátek od 8.00 do 12.00 hod
Přehled úřadů městských částí
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře "NÁVRH NA DISPOZICI S MAJETKEM MĚSTA", "NÁVRH NA DISPOZICI SE SPOLUVLASTNICKÝM PODÍLEM", které jsou k dispozici na informační kanceláři Majetkového odboru Magistrátu města Brna.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dispozice s nemovitým majetkem jsou projednávány v rámci samostatné působnosti města, termíny nejsou dány zákonem, návrhy jsou předkládány po ukončení kompletace spisového materiálu
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě nutnosti součinnost navrhovatele
16 Elektronická služba, kterou lze využít
info.mo@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb.

České národní rady

o obcích (obecní zřízení)
18 Jaké jsou související předpisy
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

• Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění

• Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění

• Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění

• Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

• Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztah k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění

• Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění

• Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění

• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

• Zákon č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejde o správní řízení, v případě změny podmínek je možné požádat o nové projednání dispozice
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pouze smluvní sankce, tj. ty které byly smluvními stranami dohodnuty
22 Další informace
Další informace týkající se postupu při projednávání dispozic s nemovitým majetkem statutárního města Brna najdete na internetových stánkách:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/metodiky/?cislo=2920&rok=vse&dokument=10&platnost=1
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Další dispozice s nemovitým majetkem
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Majetkový odbor Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Mottlová Blanka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 06. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
05. 02. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design