Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
005
3 Pojmenování (název) životní situace.
Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí.
4 Základní informace k životní situaci
Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna.

Znak brněnské městské části mohou užívat město a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území městské části Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků brněnských městských částí pouze se souhlasem rady příslušné městské části, a to na základě písemně podané žádosti adresované MČ, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti se statutárním městem Brnem nebo městskou částí, Magistrátem města Brna nebo úřadem městské části, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití znaku městské části vydává starosta příslušné městské části nebo jím pověřený odbor úřadu městské části.

Vlajka města Brna a vlajky městských částí lze užívat bez předchozího souhlasu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby - každý, kdo chce použít znak města Brna nebo znak příslušné městské části.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou). U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či městskou částí, Magistrátem města Brna či úřadem městské části, musí být tato skutečnost uvedena.

Barevné a výtvarné provedení znaků a vlajek nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna.

Užívání znaku městských částí - příslušný úřad městské části, bližší informace zde
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Užívání znaku města Brna - Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, dveře č. 110a, I. patro, tel. 542 173 460, v úředních hodinách.
Užívání znaku městských částí - příslušný úřad městské části, v úředních hodinách, bližší informace zde
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemnou žádost doplněnou výtvarným návrhem.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti není stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlasu rady města nebo městské části, lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání. Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlas odboru magistrátu nebo městské části, je žádost vyřizována bezodkladně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Archiv města Brna - Pracovní skupina pro městské symboly, která posuzuje žadatelem předložený výtvarný návrh.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Informace lze získat na e-mailové adrese:

kejmarova.radka@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-----
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 34a a § 142.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nelze uplatnit opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
statut pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí


23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Plachá Ivana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 10. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Postup pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaku a vlajek městských částí je upraven Statutem pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí, schváleným RMB.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design