Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
048
3 Pojmenování (název) životní situace.
Veřejné a slavnostní osvětlení města Brna
4 Základní informace k životní situaci
Veřejné osvětlení města Brna zajišťuje noční osvětlení komunikačních systémů, slouží obyvatelům a návštěvníkům města k zajištění bezpečnosti dopravy a ochrany majetku. Správu a provoz veřejného i slavnostního osvětlení zajištuje na území města ( mimo dálnic a dálničních přivaděčů ) společnost Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno. Závady na veřejném osvětlení lze telefonicky oznámit na dispečink veřejného osvětlení s nepřetržitým provozem na tel. 545 424 040 příp. na bezplatnou linku 800 100 312 nebo písemně správci TSB a.s. Barvířská 5, 602 00 Brno. V případě, že není sjednána náprava oznámené závady, může se žadatel obrátit na Odbor technických sítí Magistrátu města Brna, p. Antonín Horáček tel. 542 174 513 ( pouze v pracovní době Magistrátu ) nebo písemně na adresu Kounicova 67, 601 67 Brno
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické a právnické osoby, občané města Brna
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Předání zjištěných nedostatků a námětů správci sítě TSB a.s. na dispečink veřejného osvětlení s nepřetržitým provozem tel. 545 424 040 příp. na bezplatnou tel. linku 800 100 312 nebo na OTS MMB p. Antonín Horáček tel. 542 174 513 ( v pracovní době Magistrátu )
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Závady a náměty k provozu veřejného osvětlení možno oznámit písemnou formou, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobní návštěvou
8 Na které instituci životní situaci řešit
Správce sítě Technické sítě Brno a.s. nebo Odbor technických sítí MMB
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Dispečink veřejného osvětlení správce sítě Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, Brno s nepřetržitým provozem - tel. 545 424 040 a bezplatná tel. linka 800 100 312 nebo Odbor technických sítí MMB, Kounicova 67, Brno v pracovní době pan Antonín Horáček, dv.č. 557 - tel. 542 174 513
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pouze specifikaci - adresa popř. číslo stožáru poruchy
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Správce sítě veřejného osvětlení odstraní poruchu nefunkčního jednotlivého světelného místa do 10 dnů
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dopravní podnik města Brna a.s., Brněnské komunikace a.s., Stavební úřady MČ
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné další činnosti nejsou požadovány
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Technické sítě Brno a.s. - dispečink - dispecink@tsb.cz

Odbor technických sítí MMB pan Antonín Horáček - horacek.antonin@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Platné zákony a ČSN - viz Městské standardy pro veřejné osvětlení, kde je uveden soupis předpisů a norem
18 Jaké jsou související předpisy
Městské standardy pro veřejné osvětlení, které prodává Informační středisko MMB, Malinovského náměstí 3 a jsou zveřejněny na internetové adrese města ( www2.brno.cz ) v agendě "Dokumenty města" v kolonce "Městské standardy"
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatňovat
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Mohou být uplatněny sankce vůči správci TSB a.s. za neplnění poviností, které jsou uvedeny ve smlouvě na správu a údržbu veřejného osvětlení, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno a.s.
21 Nejčastější dotazy
Proč nesvítí část veřejného osvětlení na ulici ... nebo před domem číslo ...? - Má poruchu - Bylo zničeno vandaly

22 Další informace
Internetová stránka správce veřejného osvětlení - http://www.tsb.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Pouze výše uvedené informace
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádné nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor technických sítí MMB
26 Kontaktní osoba
Horáček Antonín,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
06. 12. 1999
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 02. 2009
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Adresa, telefon, E - mail

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design