Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Veřejné a slavnostní osvětlení města Brna
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzické a právnické osoby, občané města Brna
3. Charakteristika úkonu
Předání zjištěných nedostatků a námětů správci sítě TSB a.s. na dispečink veřejného osvětlení s nepřetržitým provozem tel. 545 424 040 příp. na bezplatnou tel. linku 800 100 312 nebo na OI MMB p. František Mikulášek tel. 542 174 515 ( v pracovní době Magistrátu )
4. Výsledek úkonu
Veřejné osvětlení města Brna zajišťuje noční osvětlení komunikačních systémů, slouží obyvatelům a návštěvníkům města k zajištění bezpečnosti dopravy a ochrany majetku. Správu a provoz veřejného i slavnostního osvětlení zajištuje na území města ( mimo dálnic a dálničních přivaděčů ) společnost Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno. Závady na veřejném osvětlení lze telefonicky oznámit na dispečink veřejného osvětlení s nepřetržitým provozem na tel. 545 424 040 příp. na bezplatnou linku 800 100 312 nebo písemně správci TSB a.s. Barvířská 5, 602 00 Brno. V případě, že není sjednána náprava oznámené závady, může se žadatel obrátit na Odbor investiční Magistrátu města Brna, p. František Mikulášek tel. 542 174 515 ( pouze v pracovní době Magistrátu ) nebo písemně na adresu Kounicova 67a, 601 67 Brno
5. Kdy věc řešit
Dispečink veřejného osvětlení správce sítě Technické sítě Brno a.s., Barvířská 5, Brno s nepřetržitým provozem - tel. 545 424 040 a bezplatná tel. linka 800 100 312 nebo Odbor investiční MMB, Kounicova 67a, Brno v pracovní době pan František Mikulášek, dv.č. 306 - tel. 542 174 515
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou stanoveny
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Pouze specifikaci - adresa popř. číslo stožáru poruchy
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Technické sítě Brno a.s. - dispečink - dispecink@tsb.cz Odbor investiční MMB pan František Mikulášek - mikulasek.frantisek@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Pouze výše uvedené informace
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správce sítě veřejného osvětlení odstraní poruchu nefunkčního jednotlivého světelného místa do 10 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nelze uplatňovat
14. Časté dotazy
Proč nesvítí část veřejného osvětlení na ulici ... nebo před domem číslo ...? - Má poruchu - Bylo zničeno vandaly
15. Sankce
Mohou být uplatněny sankce vůči správci TSB a.s. za neplnění poviností, které jsou uvedeny ve smlouvě na správu a údržbu veřejného osvětlení, uzavřené mezi Statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno a.s.
16. Působnost
Správce sítě Technické sítě Brno a.s. nebo Odbor investiční MMB
17. Oblast
Majetek města, Majetek města
18. Klíčová slova
veřejné, slavnostní, osvětlení
19. Počátek platnosti popisu úkonu
02. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design