Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vyřazení vozidla (dříve depozit)
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud jste se rozhodl, že vozidlo nebudete určitou dobu provozovat, bude uloženo mimo veřejnou komunikaci a nechcete platit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O vyřazení vozidla můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo Vaše firma.
3. Charakteristika úkonu
Na základě žádosti vlastníka vozidla, pokud nebudu vozidlo určitou dobu provozovat.
4. Výsledek úkonu
Vyřazení vozidla z evidence provozovaných vozidel v registru vozidel. Zrušení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
5. Kdy věc řešit
Pokud nechci vozidlo určitou dobu provozovat (např. motocykl v zimním období, při dlouhodobé nemoci, při dlouhodobém opuštění republiky apod.). Vlastník vozidla zabezpečí toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronicky lze podat žádost o vyřazení vozidla. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- technický průkaz - osvědčení o registraci (ORV) - všechny tabulky s přidělenou registrační značky
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronicky lze podat žádost vyřazení vozidla. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu. Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, prostřednictvím elektronické pošty. Žádost se na úřadu vyřizuje po předložení všech zákonem stanovených dokladů a náležitostí.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobní návštěvou úřadu. Na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Registr silničních vozidel, Kounicova 67.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat pouze elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon lze iniciovat osobně na pokladně (3 pokladní přepážky na Kounicova 67). Platba může být provedena hotovostně nebo kartou. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., řeší položka 26b : Vyřazení vozidla z provozu = 200,- Kč
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Postupuje se v duchu zákona č. 500/2004 Sb., - Správní řád
14. Časté dotazy
Je možno vyřadit vozidlo z provozu po odcizení ? Ano, bylo-li vozidlo odcizeno, požádá vlastník o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu. K žádosti doloží policejní protokol. Je možno ukončit vyřazení vozidla na jiném úřadě (např. po přestěhování se) ? Ne, ukončení vyřazení musí provést úřad, který vyřadil vozidlo z provozu. Je možno ukončit vyřazení vozidla pokud vozidlu propadla technická prohlídka ? Ne, ukončení vyřazení vozidla z provozu je možné, pokud má vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti (STK) a je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta).
15. Sankce
Řeší § 83, zákona č. 56/2001 Sb., - jedná se o přestupek, lze uložit pokutu do 50 000,- Kč
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Vyřazení vozidla = depozit, vlastník, kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o vozidle jsou vedeny v Registru silničních vozidel. Registr silničních vozidel je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo. Z údajů uvedených v Registru silničních vozidel čerpá Česká kancelář pojistitelů, kde prověřuje, zda je uhrazeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design