Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Parkovací oprávnění pro rezidenty
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzická osoba, osobně či prostřednictvím zmocněného zástupce.
3. Charakteristika úkonu
Je třeba podat žádost o vydání parkovacího oprávnění (viz bod 7) a splnit podmínky pro vydání oprávnění
4. Výsledek úkonu
Pro parkování silničním motorovým vozidlem v oblasti placeného stání (dále „OPS“) města Brna je potřeba si vyřídit oprávnění. Bez tohoto oprávnění je nutné parkování hradit pomocí parkovacího automatu, virtuálního parkovacího automatu, aplikace ParkSimply nebo pomocí SMS. Bez uhrazení daného poplatku není možné v OPS parkovat.
5. Kdy věc řešit
Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy MMB, Zvonařka 5, 617 00 Brno. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Veškeré formuláře naleznete na www.parkovanivbrne.cz v sekci dokumenty.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Je třeba prokázat místo trvalého pobytu ve vnitrobloku nebo vlastnické právo k nemovité věci ve vnitrobloku, a to:
  • občanským průkazem nebo cestovním dokladem,
  • výpisem z katastru nemovitostí.
Dále je třeba prokázat právní vztah k vozidlu, jímž žadatel zamýšlí vjíždět do Vymezené části města, a to:
  • technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla.
Bližší informace, včetně informací týkajících se méně běžných situací (cizinci, užívání vozidla na leasing apod.), jsou k nalezení na www.parkovanivbrne.cz.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Osobní stránky uživatele: služba umožňující mimo jiné podávání žádostí o povolení k vjezdu a správu vydaných povolení. Bližší informace naleznete zde. na internetových stránkách www.parkovanivbrne.cz. Elektronická podatelna: mailto:parkovanivbrne@brno.cz ; pro podání žádosti o zřízení osobních stránek uživatele uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Je vyžadován elektronický podpis. Datová schránka: ID a7kbrrn; pro podánížádosti o zřízení osobních stránek uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Městský účet Brno iD: služba umožňující mimo jiné rychlé zřízení osobních stránek uživatele.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy MMB, Zvonařka 5, 617 00 Brno.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky jsou stanoveny pro první vozidlo za 200 Kč, pro druhé vozidlo za 8000 Kč a pro třetí a každé další vozidlo za 18000 Kč.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky jsou stanoveny pro první vozidlo za 200 Kč, pro druhé vozidlo za 8000 Kč a pro třetí a každé další vozidlo za 18000 Kč.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou přípustné.
14. Časté dotazy
Časté dotazy jsou uvedeny zde na internetových stránkách www.parkovanivbrne.cz.
15. Sankce
Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou (parkování s parkovacím automatem) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno - řeší vydávání parkovacích oprávnění do OPS města Brna pro občany zde bydlící nebo pro vlastníky nemovitostí.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Rezidentní parkování, parkování, parkovací oprávnění, rezident
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
-

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design