Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Parkovací oprávnění pro abonenty

2. V jakém případě ve věci jednat

Jednatel nebo prokurista, osobně či prostřednictvím zmocněného zástupce.

3. Charakteristika úkonu

Je třeba podat žádost o vydání parkovacího oprávnění (viz bod 7) a splnit podmínky pro vydání oprávnění.

4. Výsledek úkonu

Pro parkování silničním motorovým vozidlem v oblasti placeného stání (dále „OPS“) města Brna je potřeba si vyřídit oprávnění. Bez tohoto oprávnění je nutné parkování hradit pomocí parkovacího automatu, virtuálního parkovacího automatu, aplikace ParkSimply nebo pomocí SMS. Bez uhrazení daného poplatku není možné v OPS parkovat.

5. Kdy věc řešit

Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy MMB, Zvonařka 5, 617 00 Brno. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Veškeré formuláře naleznete na www.parkovanivbrne.cz v sekci dokumenty.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Je třeba prokázat sídlo podnikání nebo provozovnu v OPS nebo vlastnické právo k nemovité věci v OPS, a to:

  • výpisem z živnostenského listu,
  • výpisem z katastru nemovitostí.

Dále je třeba prokázat právní vztah k vozidlu, jímž žadatel zamýšlí parkovat v dané OPS a to:

  • technickým průkazem vozidla nebo osvědčením o registraci vozidla.

Bližší informace, včetně informací týkajících se méně běžných situací (cizinci, užívání vozidla na leasing apod.), jsou k nalezení na www.parkovanivbrne.cz.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Osobní stránky uživatele: služba umožňující mimo jiné podávání žádostí o parkovací oprávnění a správu vydaných oprávnění. Bližší informace naleznete zdena internetových stránkáchwww.parkovanivbrne.cz. Elektronická podatelna: mailto:parkovanivbrne@brno.cz ; pro podání žádosti o zřízení osobních stránek uživatele uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Datová schránka: ID a7kbrrn; pro podánížádosti o zřízení osobních stránek uživatele či pro podání žádosti o vydání povolení k vjezdu. Městský účet Brno iD: služba umožňující mimo jiné rychlé zřízení osobních stránek uživatele.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy MMB, Zvonařka 5, 617 00 Brno.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Správní poplatky jsou stanoveny pro první vozidlo 4000 Kč a pro druhé a každé další vozidlo za 18000 Kč.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatky jsou stanoveny pro první vozidlo 4000 Kč a pro druhé a každé další vozidlo za 18000 Kč.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

-

13. Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou přípustné.

14. Časté dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny zde na internetových stránkách www.parkovanivbrne.cz.

15. Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou (parkování s parkovacím automatem) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.

16. Působnost

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno - řeší vydávání parkovacích oprávnění do OPS města Brna pro firmy a podnikatele zde sídlící nebo mající v OPS provozovnu.

17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova

Rezidentní parkování, parkování, parkovací oprávnění, abonent

19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

-


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design