Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání řidičského průkazu – odcizení, ztráta, poškození, zničení
2. V jakém případě ve věci jednat
Ve věci jde jednat, pokud Vám byl řidičský průkaz odcizen, ztracen, poškozen nebo zničen
3. Charakteristika úkonu
-----
4. Výsledek úkonu
Vydání řidičského průkazu
5. Kdy věc řešit
Věc je nejvhodnější řešit, jakmile se dozvíte, že Vám byl řidičský průkaz odcizen, ztracen, poškozen nebo zničen.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Tento úkon nelze provést elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
• Platný doklad totožnosti žadatele prokazující trvalý pobyt na území České republiky, • nebo platný pas + potvrzení o bydlišti v České republice (zelený lístek) • případně poškozený řidičský průkaz
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Úkon lze iniciovat pouze osobně na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V Brně na Magistrátu města Brna Odbor dopravněsprávních činností, oddělení řidičských průkazů, Kounicova č. 67. Příjem i výdej řidičských průkazů je umístěn na přepážkách 24 – 33 – přepážková hala, 1. nadzemní podlaží Úřední hodiny: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon lze iniciovat pouze osobně. Správní poplatek se hradí vždy při podání žádosti hotově nebo platební kartou. Správní poplatky: Vydání řidičského průkazu do 20 dnů– ve výši 200 Kč nebo do 5 pracovních dnů – ve výši 700 Kč
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
---
13. Opravné prostředky
----
14. Časté dotazy
Kde mohu zažádat? Od 1. 7. 2018 můžete požádat o řidičský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Potřebuji fotografii? Ne, fotografie je použita ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě budete vyfotografován. Dostanu náhradní doklad? Pokud odcizený, ztracený, poškozený či zničený řidičský průkaz byl platný, tak dostanete náhradní potvrzení, se kterým můžete řídit po dobu 30 dnů na území České republiky.
15. Sankce
----
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Řidičské průkazy, ztráta, odcizení, poškození
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o řidičských průkazech jsou vedeny v IS Centrálního registru řidičů – CRŘ - Eliška

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design