Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vyřízení podání podnikajících osob
2. V jakém případě ve věci jednat
Jste podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit podnikání v oblasti poskytování služeb.
3. Charakteristika úkonu
Možnost bezplatně vyřídit potřebná povolení pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti na jednom místě. Možnost učinit veškerá podání související s činností poskytování služeb na jednom místě.
4. Výsledek úkonu
Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům veškerá podání od podnikajících osob, která upravují přístup k činnosti poskytování služeb, a to zejména: - přihlášky k registraci nebo oznámení - oznámení a hlášení v oblasti sociální zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy - oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení - oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem - podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací
5. Kdy věc řešit
Službu můžete začít řešit kdykoliv.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronické podání by mělo být učiněno z datové schránky podatele nebo být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem klienta.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Pro čerpání služby osobně či poštou není potřeba splnit žádné další povinnosti.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Pro elektronická podání můžete využít: Elektronický formulář na webu Businessinfo.cz Emailové adresy jednotlivých Jednotných kontaktních míst Datové schránky jednotlivých živnostenských/obecních úřadů, kde sídlí Jednotná kontaktní místa ID datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Navštivte jedno z 15 Jednotných kontaktních míst, která se nachází na obecních živnostenských úřadech v krajských městech. Jejich seznam a adresy naleznete na webu Businessinfo.cz. Magistrát města Brna – Živnostenský úřad města Brna adresa: Malinovského nám. 3, 60167 Brno telefon: +420 542 173 344; +420 542 173 375 e-mail: jkm@brno.cz web: www.brno.cz Další kontakty na pracovníky Živnostenského úřadu města Brna naleznete zde
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti poskytnuté službě předání není možné se odvolat.
14. Časté dotazy
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
IS RŽP, IS SINPRO

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design