Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy
2. V jakém případě ve věci jednat
Jste podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit podnikání v oblasti poskytování služeb v jiném členské státě EU nebo v ČR.
3. Charakteristika úkonu
Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii či v ČR. Možnost získat bezplatně na jednom místě informace potřebné k zahájení podnikání v oblasti služeb v EU nebo v ČR.
4. Výsledek úkonu
Jednotné kontaktní místo konkrétně poskytuje: - informace o požadavcích vztahující se na poskytovatele služeb, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb či vyřízení formalit spojených s jejich výkonem, - kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti o udělení oprávnění k poskytování služeb v EU i v ČR, - obecné informace o požadavcích týkajících se přístupu k činnosti poskytování služeb a jejího výkonu v jiných členských státech EU - informace o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních úřadů a o možnostech řešení sporů, - informace o ochraně spotřebitele, - kontaktní údaje na organizace, které poskytovatelům služeb nabízí praktickou pomoc, např. Evropská síť spotřebitelských středisek Dále Jednotné kontaktní místo poskytuje informace o regulaci povolání, mezi něž patří zejména: - seznam regulovaných povolání a podmínky pro jejich výkon, včetně informací o postupu při uznávání odborné kvalifikace, poplatcích, požadavcích na dokumenty a jazykové znalosti, - informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v České republice danou službu, - seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz a podmínky jeho získání, - seznam profesí, u nichž je příslušný orgán před prvním poskytnutím služby oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, - seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy se zvláštní strukturou, kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci.
5. Kdy věc řešit
Službu můžete začít řešit kdykoliv.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Službu je možné čerpat elektronicky bez dalších povinností.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Pro čerpání služby osobně či poštou není potřeba splnit žádné další povinnosti.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronický formulář na webu Businessinfo.cz Emailové adresy jednotlivých Jednotných kontaktních míst Datové schránky jednotlivých živnostenských/obecních úřadů, kde sídlí Jednotná kontaktní místa ID datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Navštivte jedno z 15 Jednotných kontaktních míst, která se nachází na obecních živnostenských úřadech v krajských městech. Magistrát města Brna – Živnostenský úřad města Brna adresa: Malinovského nám. 3, 60167 Brno telefon: +420 542 173 344; +420 542 173 375 e-mail: jkm@brno.cz web: www.brno.cz Další kontakty na pracovníky Živnostenského úřadu města Brna naleznete zde
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti poskytnutým informacím není možné se odvolat.
14. Časté dotazy
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
IS RŽP, IS SINPRO

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design