Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Zrušení živnostenského oprávnění z podnětu podnikatele

2. V jakém případě ve věci jednat

Jste-li podnikatelem, který zamýšlí ukončit živnostenské oprávnění k provozování jedné nebo více živností

3. Charakteristika úkonu

Podnikatel může podle živnostenského zákona požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, který mu podnikatel oznámí (nejdříve ke dni doručení žádosti). Pokud podnikatel neuvede datum zrušení, je živnostenské oprávnění zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku o zrušení příslušného živnostenského oprávnění.

4. Výsledek úkonu

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění

5. Kdy věc řešit

Službu můžete řešit kdykoliv, pokud se rozhodnete požádat o zrušení svého živnostenského oprávnění.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Pokud budete žádat o zrušení živnosti osobně nebo poštou, potřebujete: Žádost o zrušení živnostenského oprávnění ve formě Jednotného registračního formuláře - Změnový list, nebo formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu. Uváděnými údaji o podnikateli jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa. K žádosti není třeba přikládat žádný doklad. Občanský průkaz.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zruseni-zivnostenskeho-opravneni-z-podnetu-podnikatele-S782 Elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz Datová schránka MMB: a7kbrrn Elektronická adresa pro komunikaci a zasílání elektronických dotazů (nikoliv pro posílání podání): zu@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Pokud budete žádat o zrušení živnosti osobně nebo poštou, potřebujete: Žádost o zrušení živnostenského oprávnění ve formě Jednotného registračního formuláře - Změnový list, nebo formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu.

Uváděnými údaji o podnikateli jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa. K žádosti není třeba přikládat žádný doklad. Občanský průkaz.

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně: při osobní návštěvě se dostavíte na zvolený obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO zde

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: vyplňte podání v aplikaci JRF, nebo napište žádost ve formě běžného podání, vytiskněte, podepište žádost, žádost odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad, písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny příslušného obecního živnostenského úřadu.

Pro podání žádosti o zrušení živnostenského oprávnění doporučujeme použít web aplikaci JRF zde

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Informace o postupu podání žádosti jsou uvedeny na stránkách kontaktního místa CzechPOINT.

Adresa: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,

telefon: 542173411, fax: 542173399, úřední hodiny: zde kontakty: zde

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu ve věci zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).

14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

IS RŽP


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design