Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Poskytování výstupů z živnostenského rejstříku

2. V jakém případě ve věci jednat

Jste-li podnikatelem či občanem a žádáte o výstup z živnostenského rejstříku v souladu s živnostenským zákonem, event. zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

3. Charakteristika úkonu

Žadatelé mohou požádat o poskytnutí výstupů z živnostenského rejstříku jako např. úplný nebo částečný výpis z živnostenského rejstříku, výstup s údaji, které jsou o žadateli v živnostenském rejstříku vedeny nebo poskytnutí sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku se základními identifikačními údaji podnikatelů. Živnostenský úřad žádost posoudí a pokud má žadatel na poskytnutí výstupu právní nárok podle živnostenského zákona, požadovaný výstup obdrží po zaplacení stanoveného správního poplatku.

5. Kdy věc řešit

Službu můžete řešit kdykoliv, pokud se v souladu s živnostenským zákonem, event. zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, rozhodnete žádat o výstup z živnostenského rejstříku.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K podání žádosti o výstup z živnostenského rejstříku potřebujete: prokázání právního zájmu, pokud žádáte o údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku, doklad o zaplacení správního poplatku.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/poskytovani-vystupu-z-zivnostenskeho-rejstriku-S767 Elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz Datová schránka MMB: a7kbrrn Elektronická adresa pro komunikaci a zasílání elektronických dotazů (nikoliv pro posílání podání):zu@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně:

Při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad (ŽÚ) pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vašeho požadavku vyhotoví příslušný výstup z živnostenského rejstříku.

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: žádost s uvedením požadovaných výstupů z živnostenského rejstříku odešlete poštou na zvolený obecní živnostenský úřad, písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny zvoleného obecního živnostenského úřadu.

Adresa: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno telefon: 542173411, fax: 542173399 úřední hodiny:zde kontakty: zde

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte žádost. Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO. Můžete zvolit živnostenský úřad dle vlastního výběru. Pokud budete službu řešit na kontaktním místě CzechPOINT, využijte informace o postupu podání žádosti na webových stránkách CzechPOINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše poplatků při osobním vyřízení žádosti nebo při podání žádosti poštou: 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku, 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli,

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

ne


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design