Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Potvrzení o době zaměstnání ze zrušené organizace
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě nutnosti doložení délky praxe pro nové zaměstnání či živnostenské podnikání nebo pro potřebu České správy sociálního zabezpečení.
3. Charakteristika úkonu
Vyhledání dokumentace o době zaměstnání ve zrušených organizacích, jejichž doklady byly předány k archivaci Archivu města Brna. Potvrzení o výši výdělku pro potřeby České správy sociálního zabezpečení. Seznam zrušených organizací se nachází na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/tajemnik-mmb/personalni-oddeleni-po/seznam-zrusenych-organizaci/ Potvrzení o době zaměstnání se vystavuje pro účely důchodového řízení, případně kvůli potvrzení délky praxe pro nové zaměstnání či živnostenské podnikání. Potvrzení o výši výdělku pro potřeby České správy sociálního zabezpečení. Podat žádost je oprávněn občan - bývalý zaměstnanec zrušené organizace nebo pověřená osoba na základě plné moci
4. Výsledek úkonu
Potvrzení je vystaveno ve formě dopisu, ve kterém je uvedena organizace, délka pracovního poměru. Potvrzení ve kterém jsou uvedeny výdělky je vystaveno ve formě evidenčního listu důchodového zabezpečení
5. Kdy věc řešit
V případě nutnosti doložení délky doby zaměstnání, výše výdělků nebo délky praxe pro nové zaměstnání či živnostenské podnikání nebo pro potřebu České správy sociálního zabezpečení
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Informativní list důchodového zabezpečení v případě potřeby vystavení evidenčního listu či potvrzení o zaměstnání. Žádost o vystavení potvrzení o době zaměstnání ve zrušené organizaci se všemi náležitostmi podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, případně podanou přes datovou schránku. Formulář je k dispozici na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1 nebo na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/tajemnik-mmb/personalni-oddeleni-po/
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Informativní list důchodového zabezpečení v případě potřeby vystavení evidenčního listu či potvrzení o zaměstnání. Žádost o vystavení potvrzení o době zaměstnání ve zrušené organizaci se všemi náležitostmi, občanský průkaz případně pas. Formulář je k dispozici na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1 nebo na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/tajemnik-mmb/personalni-oddeleni-po/
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
podání žádosti se zaručeným elektronickým podpisem: krausova.martina@brno.cz , po@brno.cz popřípadě datovou schránkou: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Magistrátu města Brna, Personální oddělení, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, paní Martina Krausová, místnost č. 7a, tel. 54217 2143, e-mail: krausova.martina@brno.cz v úřední dny - pondělí, středa 8:00 - 17:00h, pátek 8:00 - 12:00h
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Pro účely důchodového zabezpečení a pro potřeby úřadů práce je vystavení potvrzení bez poplatku. Pro ostatní účely činí správní poplatek 50,-Kč.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
pro účely důchodového zabezpečení je vystavení potvrzení bez poplatku. Pro ostatní účely činí správní poplatek 50,- Kč
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Samospráva
17. Oblast
Další postupy k vyřízení, Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova
Potvrzení o délce zaměstnání, praxe, výdělek
19. Počátek platnosti popisu úkonu
31. 03. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design