Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech

2. V jakém případě ve věci jednat

Jste-li oprávněnou osobou, která řeší otázku pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech dle živnostenského zákona (úmrtí podnikatele, fúze či rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka).

3. Charakteristika úkonu

Ve zvláštních případech definovaných v živnostenském zákoně, jako je: úmrtí podnikatele, fúze či rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a převod jmění na společníka, je možné pokračovat v provozování dotčené živnosti za podmínek stanovených v živnostenském zákoně.

5. Kdy věc řešit

Službu můžete řešit, pokud jste oprávněnou osobou podle živnostenského zákona, ve lhůtách stanovených v živnostenském zákoně (do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka).

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K žádosti o pokračování živnosti řešené osobně nebo poštou potřebujete: Občanský průkaz. Doklad o tom, že jste oprávněná osoba, tj. doklad o tom, že pokračovatel je správce pozůstalosti, nebo dědic ze zákona nebo ze závěti, anebo insolvenční správce ustanovený soudem, a dále můžete předložit doklad o fúzi nebo rozdělení korporace.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/pokracovani-v-provozovani-zivnosti-ve-zvlastnich-pripadech-S760 Elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz Datová schránka MMB: a7kbrrn Elektronická adresa pro komunikaci a zasílání elektronických dotazů (nikoliv pro posílání podání): zu@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně: při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: vyplňte podání v aplikaci JRF - Jednotný registrační formulář, vytiskněte, podepište žádost, žádost odešlete poštou na zvolený obecní živnostenský úřad, písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny příslušného obecního živnostenského úřadu.

Formulář podání naleznete na stránce web aplikace JRF zde.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na stránce webu MPO zde

Adresa: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

telefon: 542173411, fax: 542173399, úřední hodiny:zde kontakty: zde

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Informace o postupu podání oznámení na kontaktním místě CzechPOINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Pokud bylo ve věci pokračování v provozování živnosti vydáno rozhodnutí, můžete se proti němu odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).

14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

IS RŽP


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design