Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Výjimky z místní úpravy provozu mimo centrum města Brna
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě potřeby využít pozemní komunikaci mimo centrum města Brna v rozporu se stanovenou místní úpravou provozu. Jedná se například o vjezd do zákazové značky (staveništní doprava, přeprava nákladů).
3. Charakteristika úkonu
O výjimkách z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mimo centrum města Brna rozhoduje Oddělení místní a přechodné úpravy provozu, Kounicova 67, na základě žádosti dle § 77 zákona č. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
4. Výsledek úkonu
Vydání evidovaného dokladu opravňujícího žadatele k vjezdu do dané oblasti zákazu nebo jiného omezení, v podobě karty označené jako „Povolení vjezdu“, která je označena pořadovým a sériovým číslem.
5. Kdy věc řešit
Odbor dopravy MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno, kancelář č. 210 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 17:00 Středa 8:00 – 17:00
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vyplněný formulář žádosti o výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mimo centrální část města (www.brno.cz/vyjimky-DZ). Další potřebné doklady:
 • majitel nemovitosti - výpis z listu vlastnictví;
 • stavební činnost - stavební povolení/ohlášení stavebních prací/hospodářská smlouva na prováděné práce + ZUK;
 • zásobování - přehled odběratelů;
 • účelová komunikace - písemný souhlas vlastníka;
 • vyjmenování, příp. vyobrazení dopravních značek – viz vyhláška č. 294/2015 Sb., v platném znění.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vyplněný formulář žádosti o výjimku z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mimo centrální část města (k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno). Další potřebné doklady:
 • majitel nemovitosti - výpis z listu vlastnictví;
 • stavební činnost - stavební povolení/ohlášení stavebních prací/hospodářská smlouva na prováděné práce + ZUK;
 • zásobování - přehled odběratelů;
 • účelová komunikace - písemný souhlas vlastníka;
 • vyjmenování, příp. vyobrazení dopravních značek – viz vyhláška č. 294/2015 Sb., v platném znění.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním žádosti elektronickou poštou (od@brno.cz) či prostřednictvím datové schránky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Kounicova 67a, dv. 210, tel. 542 174 763
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Poplatek není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Poplatek není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou přípustné.
14. Časté dotazy
-
15. Sankce
Porušení zákazu stanoveného příslušnou dopravní značkou je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Výjimka, dopravní značení, místní úprava provozu
19. Počátek platnosti popisu úkonu
23. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
 • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design