Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzická osoba nebo jí zmocněný zástupce.
3. Charakteristika úkonu
Je třeba podat žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby a splnit podmínky pro jeho udělení.
4. Výsledek úkonu
Pro výkon práce řidiče taxislužby je nutné mít udělené oprávnění řidiče taxislužby a obdržet průkaz řidiče taxislužby (§ 21c odst. 1 zákona o silniční dopravě). Bez tohoto oprávnění není možné vykonávat práci řidiče taxislužby.
5. Kdy věc řešit
Odbor dopravy MMB, Kounicova 67a, 602 00 Brno, kancelář č. 205 Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon se elektronicky neprovádí. Veškeré informace jsou k dispozici na www.brno.cz/taxi.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vyplnit žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby, doložit ji průkazkovou fotografií a dokladem o uhrazení správního poplatku ve výši 500.- Kč. Před zahájením provozování taxislužby fyzická osoba uzavře základní pracovněprávní vztah s libovolným dopravcem v taxislužbě, pokud není sám dopravcem a dále si pořídí posudek zdravotní způsobilosti v rozsahu řidiče z povolání.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Úkon se elektronicky neprovádí.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67a, 602 00 Brno, kancelář č. 205, případně lze žádost podat na podatelně Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, kancelář č. 207.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
-
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek ve výši 500,- Kč
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky nejsou přípustné
14. Časté dotazy
 • Je podmínkou udělení oprávnění řidiče taxislužby trestní rejstřík zcela bez záznamů?
 • Některé úmyslné trestné činy uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů vylučují udělení oprávnění řidiče taxislužby.
 • Obdržím oprávnění řidiče taxislužby, pokud jsem se dopustil přestupku spočívající v řízení vozidla po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, anebo pokud jsem se odmítl podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nejsem ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou?
 • Oprávnění řidiče taxislužby bude žadateli uděleno po uplynutí 2 let od uložení správního trestu za tyto přestupky.
 • Co musí k žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby doložit cizinci?
  1. Výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy ne starší 3 měsíců.
  2. Doklad prokazující oprávnění k pobytu na území ČR.
  3. Doklad prokazující oprávnění k výkonu práce na území ČR
15. Sankce
Porušení povinnosti být držitelem oprávnění řidiče taxislužby a průkazu řidiče taxislužby je přestupkem, za který lze uložit správní trest až do výše 100 000,- Kč a dále trest zákazu činnosti od 6 měsíců do 2 let.
16. Působnost
Dopravní úřad Brno - Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Oddělení dopravního a drážního správního úřadu, Kounicova 67a, 601 67 Brno
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
taxislužba
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Zpět na přehled Životních situací


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
 • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design