Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení nábřeží brněnských řek
2. V jakém případě ve věci jednat
3. Charakteristika úkonu
Právnické i fyzické osoby
4. Výsledek úkonu
Od roku 2017 poskytuje město Brno finanční dotace na oživení nábřeží na území města Brna. O tuto dotaci lze žádat každý rok. Veškeré informace lze najít na stránce www.ekodotace.brno.cz
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Šumavská 35, dveře č. 421, Bc. Simona Bartoňková, tel. 542 174 343 Úřední hodiny podle úředních hodin MMB
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost o dotaci se podává elektronicky na stránce www.brno.grantys.cz, doplňující informace a manuál k podání žádosti naleznete na stránce www.ekodotace.brno.cz
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
www.ekodotace.brno.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti o dotace je třeba podat v době od 15. 9. do 31. 10. Po projednání žádosti v samosprávných orgánech města (Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna) je žadatel informován o přidělení či nepřidělení dotace. V případě přidělení dotace je žadatel vyzván k podpisu smlouvy.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši přidělené dotace samosprávnými orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je rozhodnutím kolektivního orgánu.
14. Časté dotazy
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na stránce www.ekodotace.brno.cz
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna“.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
17. Oblast
Životní prostředí, Dotace z rozpočtu města
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
22. 04. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design