Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Dotace z rozpočtu města Brna na podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD
2. V jakém případě ve věci jednat
Fyzické osoby, které jsou poplatníkem místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně a mají tento poplatek řádně uhrazen.
3. Charakteristika úkonu
Žadatel v termínu od 1. 1. do 31. 12. odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou elektronickou žádost o dotaci. Zároveň je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně a má tento poplatek řádně uhrazen. Žádost je nutné podat do 60 dnů od zakoupení elektronické roční předplatní jízdenky.
4. Výsledek úkonu
Od roku 2017 poskytuje město Brno finanční dotace na podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD. O tuto dotaci lze žádat každý rok. Veškeré informace lze najít na stránce www.ekodotace.brno.cz
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Šumavská 35, dveře č. 422, Marie Janečková, tel. 542 174 344 Úřední hodiny podle úředních hodin MM
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronická žádost se podává na stránce www.brnoid.cz v sekci „moje jízdenky“ doplňující informace a manuál k podání žádosti naleznete na stránce www.ekodotace.brno.cz
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti o dotace je třeba podat v době od 1. 1. do 31. 12 a do 60 dnů od zakoupení elektronické roční předplatní jízdenky. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti činí 90 dnů
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Na přiznání dotace není právní nárok.
14. Časté dotazy
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na stránce www.ekodotace.brno.cz
15. Sankce
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek vyplývají ze znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna“.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí
17. Oblast
Životní prostředí, Dotace z rozpočtu města
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
22. 04. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design