Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Krizové ubytování
2. V jakém případě ve věci jednat
Jedná se o přechodné ubytování klientů, kteří se ocitli v krizové životní situaci a potřebují krátkodobé ubytování po dobu nezbytně nutnou k nalezení nového bydlení. K dispozici jsou 4 bytové jednotky. Doba ubytování je 1 měsíc, ve výjimečných případech 2 měsíce. Pravomoc uzavřít Smlouvu o ubytování má do své kompetence svěřenou Radou města Brna výlučně vedoucí Odboru sociální péče MMB. O krizové ubytování mohou žádat: • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu), • oběti domácího násilí nebo incidentů se znaky domácího násilí, • oběti zneužívaní nebo týrání (fyzického i psychického), • oběti vyhrocených konfliktů v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení, • zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, • rodiče v rámci zajištění kontaktu s dítětem, • rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (bezprostřední a nezaviněná ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie ČR apod.), • krizové krátkodobé ubytování v dalších případech, které nelze předem přesně specifikovat. Podmínkou je trvalé bydliště na území statutárního města Brna.
3. Charakteristika úkonu
Vznik krizové životní situace, která vede k potřebě Krizového ubytování.
4. Výsledek úkonu
V případě vyhodnocení životní situace za hodnou zřetele bude poskytnuto krizové ubytování (viz bod 2).
5. Kdy věc řešit
O krizové ubytování mohou žádat: • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu), • oběti domácího násilí nebo incidentů se znaky domácího násilí, • oběti zneužívaní nebo týrání (fyzického i psychického), • oběti vyhrocených konfliktů v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení, • zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, • rodiče v rámci zajištění kontaktu s dítětem, • rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (bezprostřední a nezaviněná ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie ČR apod.), • krizové krátkodobé ubytování v dalších případech, které nelze předem přesně specifikovat. Podmínkou je trvalé bydliště na území statutárního města Brna.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz, potvrzení (vyjádření) o vzniku situace, která vyžaduje řešení pomocí krizového ubytování. Potvrzení vždy dle konkrétní situace.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení sociálního začleňování, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 17 hodin, v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy, Kontaktní osoby: Koliště 19 - Dana Kroková, tel.: 542 173 782, 773 768 069, e-mail: krokova.dana@brno.cz , Anenská 10 - Nick Budai, tel.: 776 892 527, e-mail: budai.nick@brno.cz https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nelze vyřídit elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Poplatky za ubytování: 1 dospělá osoba 50Kč/den, 2 dospělé osoby a více 100 Kč/den
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Doba ubytování je 1 měsíc, ve výjimečných případech 2 měsíce. Pravomoc uzavřít Smlouvu o ubytování má do své kompetence svěřenou Radou města Brna výlučně vedoucí Odboru sociální péče MMB.
13. Opravné prostředky
Opravné prostředky v rámci této agendy nejsou.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Případné vyplývají z nedodržení podmínek ubytovací smlouvy.
16. Působnost
Samospráva.
17. Oblast
Sociální oblast, Bydlení
18. Klíčová slova
Krizové ubytování.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není evidováno v registračních, či informačních systémech.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design