Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
043
3 Pojmenování (název) životní situace.
Nájem obecních bytů
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být ten, kdo je zletilý, nevlastní on ani jeho manžel/ka v ČR bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten, kdo je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění. Žádost o byt může podat i jiný státní příslušník, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výběr ze žadatelů o byt provádí vždy příslušná městská část, a to podle kriterií, která jsou schválena Zastupitelstvem této městské části.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o byt se podává na předtištěném formuláři příslušné městské části.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Žádost o byt se podává na městské části, kterou si žadatel zvolí. Žadatel může od 1.11.2014 podat žádost o byt na více městských částí.Žadatel každoročně do 30.11. písemně oznamuje městské části, zda na žádosti o byt trvá, jinak bude ze seznamu žadatelů vyřazen.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
bytový odbor či úsek příslušné městské části
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
vyplněný formulář žádosti o byt příslušné městské části, případně další doklady požadované městskou částí
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
formulář žádosti o byt
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.Oznámení může být nahrazeno vyvěšením pořadí žadatelů o pronájem bytu na webových stránkách městské části.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor Magistrátu města Brna, Právní oddělení

26 Kontaktní osoba
Bartošová Eva,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20. 05. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
11. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design