Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Nájem obecních bytů
2. V jakém případě ve věci jednat
Žadatelem může být ten, kdo je zletilý, nevlastní on ani jeho manžel/ka v ČR bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou. Žádost může podat i ten, kdo je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu, jeho uvolnění. Žádost o byt může podat i jiný státní příslušník, který pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.
3. Charakteristika úkonu
Výběr ze žadatelů o byt provádí vždy příslušná městská část, a to podle kriterií, která jsou schválena Zastupitelstvem této městské části.
4. Výsledek úkonu
5. Kdy věc řešit
bytový odbor či úsek příslušné městské části
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
formulář žádosti o byt
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
vyplněný formulář žádosti o byt příslušné městské části, případně další doklady požadované městskou částí
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována.Oznámení může být nahrazeno vyvěšením pořadí žadatelů o pronájem bytu na webových stránkách městské části.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Žádost o byt se podává na městské části, kterou si žadatel zvolí. Žadatel může od 1.11.2014 podat žádost o byt na více městských částí.Žadatel každoročně do 30.11. písemně oznamuje městské části, zda na žádosti o byt trvá, jinak bude ze seznamu žadatelů vyřazen.
17. Oblast
Bydlení
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
20. 05. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design