Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání Euroklíče
2. V jakém případě ve věci jednat
Euroklíč je vydán osobě, která je držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, stomikům, diabetikům, onkologicky nemocným pacientům, osobám trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty, Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, pacientům s močovými dysfunkcemi. Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let věku, a to na krajských pracovištích Síť pro rodinu, z.s. www.sitprorodinu.cz.
3. Charakteristika úkonu
Euroklíč má zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.).
4. Výsledek úkonu
Euroklíč je vydán na počkání.
5. Kdy věc řešit
V případě potřeby zajištění rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osobám se sníženou schopností pohybu.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vydání Euroklíče nelze provést elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz žadatele. Průkaz pro osoby se zdravotním postižením, případně čestné prohlášení o typu postižení.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Vydání Euroklíče nelze provést elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to v úředních dnech pondělí a středa 8 - 17 hodin, v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoby: Eva Olivová, tel.: 542 173 746 Melanie Kvietková, tel.: 542 173 716, Petra Kročilová, DiS., tel.: 542 173 741 https://www.brno.cz/kontakty/ Bližší informace o projektu Euroklíč včetně přehledu distribučních míst najde na webových stránkách projektu http://www.eurokeycz.com/1_info.html
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Bez poplatku.
13. Opravné prostředky
Vydání Euroklíče není správním řízení.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Euroklíče vydává Odbor sociální péče Magistrátu města Brna jako distribuční partner projektu.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Euroklíč Osoby se sníženou schopností pohybu Dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design