Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
425
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sdílené bydlení pro seniory
4 Základní informace k životní situaci
Sdílené bydlení je určeno občanům ve věku od 60 let. Zájemce o podnájem pokoje je soběstačný, svéprávný občan, který není závislý na pravidelné pomoci druhé osoby a jehož zdravotní stav mu umožňuje vést samostatný život. Jediný zdroj příjmu žadatele je starobní nebo invalidní důchod, případně dávky hmotné nouze. Zdravotní stav žadatele musí být řádně posouzen praktickým lékařem Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace (dále jen CSS) a doložen ve formuláři „Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele“, který je součástí žádosti. V případě, že se jedná o manželskou či partnerskou dvojici či jiné společné žadatele, musí podmínky a kritéria o přijetí do sdíleného bydlení splňovat oba žadatelé.Sdílené bydlení je určeno žadatelům s nevyhovujícím nebo nejistým bydlením, či uvolňujícím byt v majetku města Brna, s narušenými rodinnými vztahy, žijícím v osamělosti, s prokazatelnými nízkými příjmy (po odečtení stávajících nákladů za bydlení žadatelům zbývá finanční částka do výše 1,5 násobek životního minima).

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan starší 60 let, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, případně dávky hmotné nouze, jehož zdravotní stav mu umožňuje vést samostatný život.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti oprávněnou osobou na předepsaném formuláři osobně v kanceláři vedoucí sdíleného bydlení pro seniory, která se nachází v budově na Zámečnické 90/2, každé pondělí a středu v době mezi 13.00 – 15.00 hod. nebo elektronickou formou na email: reruchova@cssbrno.cz.Podmínky a způsob podávání žádostí o podnájem pokoje a kritéria hodnocení žádostí jsou uvedeny na webových stránkách www.css.brno.cz.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.css.brno.cz nebo k vyzvednutí u vedoucí sdíleného bydlení v budově na Zámečnické 90/2. K žádosti je potřeba doložit doklady o příjmu (starobní či invalidní důchod, dávky hmotné nouze), vyjádření praktického lékaře (formulář vyjádření praktického lékaře je ke stažení také na stránkách CSS) a případně další skutečnosti. Pokud žádost nebude úplná, nebude zaregistrována. Žádosti jsou přijímány a registrovány elektronicky nebo osobně v kanceláři vedoucí sdíleného bydlení pro seniory v budově na Zámečnické 90/2, každé pondělí a středu v době mezi 13.00 – 15.00 hodin.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, v kanceláři vedoucí sdíleného bydlení v budově Zámečnická 90/2.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna v budově Zámečnická 2, vedoucí sdíleného bydlení Mgr. Denisa Řeřuchová, email:reruchova@cssbrno.cz, telefon: 777 363 860.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o sdílené bydlení včetně vyjádření lékaře, potvrzení o výši důchodu či dávek hmotné nouze, občanský průkaz, potvrzení o skutečnosti, že žadatel nemá vůči statutárnímu městu Brnu dluh (na nájemném, na poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů).Formulář „Žádost o podnájem ve sdíleném bydlení pro seniory“ včetně formuláře „vyjádření lékaře“ se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.css.brno.cz nebo k vyzvednutí u vedoucí sdíleného bydlení v budově na Zámečnické 90/2.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úhrada praktickému lékaři za vyplnění tiskopisu.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
"Podmínky a způsob podávání žádostí o podnájmu pokoje ve sdíleném bydlení v domě Zámečnická 2" a "Kritéria hodnocení žádosti o podnájem pokoje na Zámečnické 2", schválené RMB R7/080 na svém jednání dne 27. 9. 2016.Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

22 Další informace


Výběr žadatelů provádí pracovní skupina složená ze členů, které jmenuje ředitel CSS. Výběr je prováděn na základě kritérií. Součástí výběru je i sociální šetření u žadatele. Podnájemní smlouva bude uzavřena pouze s osobou, která splňuje vstupní kritéria a dosáhla nejvýhodnějšího pořadí dle hodnotících kritérií.Vstupní kritéria- zdravotní stav byl odsouhlasen praktickým lékařem CSS,- žadatel nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví žádný bytový dům, rodinný dům, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely,- žadatel nemá vůči statutárnímu městu Brnu dluh vyšší než 30 000,- Kč (na nájemném z bytu, na poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů) a dluh splácí minimálně 1 000,- Kč měsíčně. Tyto skutečnosti dokládá vyjádřením příslušného útvaru.Hodnotící kritéria- osoby v bytové nouzi v nevyhovujícím nebo nejistém bydlení, uvolnění obecního bytu, nízké příjmy žadatele (po odečtení stávajících nákladů za bydlení žadatelům zbývá finanční částka do výše 1,5 a 2 násobku životního minima),trvalý pobyt v Brně nebo mimo Brno, týrání a zneužívání žadatele, úmrtí partnera, osamělost, špatné rodinné vztahy, podaná žádost do domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou, spolupracuje s poskytovatelem sociálních služeb a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, referát sociálních pracovníků I. a referát sociálních pracovníků II., Koliště 19, Brno

Socio-info centrum, Koliště 19, Brno, tel. 542 173 820, 542 173 830.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace www.css.brno.cz
26 Kontaktní osoba
Hašová Zdenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11. 10. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 03. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design