Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
420
3 Pojmenování (název) životní situace.
žádost o vyšší ověření matričních dokladů, např. rodný list, oddací list
4 Základní informace k životní situaci
mají-li být doklady vydané matričním úřadem, nacházejícím se na území města Brna použity v cizině, Magistrát města Brna provede na žádost jejich ověření. Vyšší ověření matričního dokladu je ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
požádat o vyšší ověření matričního dokladu může kdokoliv, tzn., že není nutné prokazovat příbuzenství, předkládat plnou moc nebo prokazovat právní zájem
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
vyšší ověření lze provést na žádost, a to pouze na „originálu“ matričního dokladu (nikoliv na jeho ověřené kopii), vydaném matričním úřadem, nacházejícím se na území města Brna
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
podáním ústní nebo písemné žádosti
8 Na které instituci životní situaci řešit
úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí – správní oddělení
Husova 12, 601 67 BRNO
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.
Marta Čekalová, DiS., tel. 542 172 312, e-mail: cekalova.marta@brno.cz, přízemí, dveře č. 104 A
Bc. Karin Wilhelmová, tel. 542 172 019, e-mail: wilhelmova.karin@brno.cz, přízemí, dveře č. 104 A
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
„originál“ matričního dokladu, vydaného matrikou na území města Brna a platný doklad, prokazující totožnost žadatele o vyšší ověření (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k trvalému pobytu apod.)
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
nejsou
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
za vyšší ověření se nevybírá žádný správní poplatek
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
vyšší ověření matričních dokladů provádí Magistrát města Brna v hodinách určených pro styk s veřejností bezodkladně, tzv. „na počkání“, poštou cca. do jednoho týdne od doručení žádosti našemu úřadu
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
žádné
16 Elektronická služba, kterou lze využít
není
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=301/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

§ 26 odst. 3 vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=207/2001&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=500/2004&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
žádné
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
žádné
21 Nejčastější dotazy
Může úřad, který provede na matričním dokladu vyšší ověření, poté tento zaslat na adresu do ciziny?

Ano, na základě žádosti lze ověřený matriční doklad zaslat i na adresu v cizině.
22 Další informace
Dnem 16. 2. 2019 vstupuje v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, dle kterého musí být stanovené veřejné listiny, např. rodný list, oddací list, úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství,vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
nejsou
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Informace o ověřování listin, např. apostille, jsou k dispozici na web. stránkách Odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení
26 Kontaktní osoba
Wilhelmová Karin,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
27. 04. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
04. 09. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
nejsou

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design