Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna.
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost o odprodej může podat vlastník bytového domu, vlastníci bytových jednotek v příslušném domě nebo původní vlastník domu.
3. Charakteristika úkonu
Žádost o odprodej pozemku musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené pod bodem č.10.
4. Výsledek úkonu
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy ve vlastnictví jiných osob.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám.3, Bytový odbor, referát soudních agend a dispozic s majetkem, II.patro, dveře č.229, Mgr.Mazalová
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Písemná žádost musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, je-li podnět podán fyzickou osobou - obchodní název, IČO a sídlo, je-li podnět ze strany právnické osoby - označení pozemku, na kterém je bytový dům postaven a označení funkčních celků - aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba - aktuální výpis z listu vlastnictví, popř. kopie nabývacího titulu - snímek z katastrální mapy - popř. další doklady vyžádané prodávajícím
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lhůty nejsou stanoveny.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Magistrát města Brna.
17. Oblast
Majetek města, Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design