Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
042
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna.
4 Základní informace k životní situaci
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy ve vlastnictví jiných osob.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o odprodej může podat vlastník bytového domu, vlastníci bytových jednotek v příslušném domě nebo původní vlastník domu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o odprodej pozemku musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené pod bodem č.10.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost se podává na adresu Magistrát města Brna, Bytový odbor, Právní oddělení, referát soudních agend a dispozic s majetkem, Malinovského nám.3, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Malinovského nám.3, Bytový odbor, referát soudních agend a dispozic s majetkem, II.patro, dveře č.229, Mgr.Mazalová
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, je-li podnět podán fyzickou osobou

- obchodní název, IČO a sídlo, je-li podnět ze strany právnické osoby

- označení pozemku, na kterém je bytový dům postaven a označení funkčních celků

- aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba

- aktuální výpis z listu vlastnictví, popř. kopie nabývacího titulu

- snímek z katastrální mapy

- popř. další doklady vyžádané prodávajícím
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
OÚPR MMB, OTS MMB, Pozemkový úřad města Brna, popř. úřad příslušné městské části.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou požadovány.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon v platném znění, zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění zákona č. 254/2016 Sb., z č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) , v platném znění, obecně závazná vyhláška města Brna č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Bytový odbor MMB
26 Kontaktní osoba
Mazalová Lenka,
28 Popis byl naposledy aktualizován
24. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design