Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
418
3 Pojmenování (název) životní situace.
Předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4 Základní informace k životní situaci
Ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravuje vzájemné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku, na němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku a vlastníkem stavby na tomto pozemku zřízené.

Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

Nabídku učiní prodávající předkupníkovi písemně ohlášením všech podmínek, přičemž je vyžadováno oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým. Předkupník zaplatí kupní cenu do 3 měsíců po nabídce.

V případě nevyužití nabídky prodávajícího, bude prodávajícímu tato skutečnost písemně sdělena, předkupní právo však zůstává zachováno do doby, než dojde k sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené.

Předkupní právo se vztahuje i na případy bezúplatných převodů, pozemek či stavba se pro tyto případy vykupují za cenu obvyklou.5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
vlastník nemovité věci - fyzická nebo právnická osoba nebo její zástupce
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Oznámením nabídky na využití předkupního práva
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Oddělení rozvojových lokalit, dveře č. 215 nebo 223a (2. patro), tel. 542 173 188 (191). Úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00hod. do 17,00 hod., pátek od 8,00 do 12,00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemně učiněná nabídka na využití předkupního práva, včetně uzavřené smlouvy s koupěchtivým
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář není stanoven.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V případě využití nabídky na využití předkupního práva zaplatí předkupník kupní cenu do tří měsíců od učinění nabídky.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby bude vlastník nemovité věci vyzván telefonicky nebo písemnou formou k doplnění informací.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení právních služeb Majetkového odboru MMB

JUDr. Marie Vaďurová
26 Kontaktní osoba
Ráčková Irena,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 10. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
19. 04. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design