Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
416
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému sběru a svozu komunálního odpadu v oblasti využitelných složek komunálního odpadu
4 Základní informace k životní situaci
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou po uzavření smlouvy o zapojení do systému v oblasti využitelných složek komunálního odpadu využívat nádoby určené pro odkládání papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích a ve sběrných střediscích odpadů
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zájemce o zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu v oblasti využitelných složek komunálního odpadu vyplní žádost o zapojení do systému, zaplatí roční poplatek dle platného ceníku, uzavře smlouvu o zapojení do systému a obdrží kartičku zapojeného subjektu
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie
8 Na které instituci životní situaci řešit
OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
V úředních hodinách v budově Kounicova 67, OŽP MMB - oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Mgr. Ivana Fialová, 542 174 550, fialova.ivana@brno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Kopii výpisu z obchodního rejstříku, popř. plnou moc.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému sběru a svozu komunálního odpadu v oblasti využitelných složek komunálního odpadu

Formulář je k dispozici buďto v kanceláři nebo ZDE

.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Minimální částka poplatku na jeden kalendářní rok za zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému sběru a svozu komunálního odpadu v oblasti využitelných složek komunálního odpadu je 1.500 Kč bez DPH, maximální výše poplatku je 6.000 Kč bez DPH
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Žádní
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Platba sjednané ceny na místě v hotovosti.16 Elektronická služba, kterou lze využít
Stažení žádosti o zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému sběru a svozu komunálního odpadu v oblasti využitelných složek komunálního odpadu

ZDE
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna .

18 Jaké jsou související předpisy
Vyhlášky MŽP

č.381/2001Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů;

č.383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Neplnění smluvních povinností zapojeného subjektu má za následek odstoupení od smlouvy, respektive její ukončení ze strany statutárního města Brna.
22 Další informace
Získáte na tel. č. 542 174 550, Mgr. Ivana Fialová
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OŽP MMB, oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie,

Mgr. Ivana Fialová, 542 174 550.

26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 10. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
14. 09. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
01. 10. 2020

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design