Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání loveckého lístku
2. V jakém případě ve věci jednat
V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, která žádá o vydání loveckého lístku.
3. Charakteristika úkonu
Žadatel musí splnit podmínky pro vydání loveckého lístku, které jsou stanoveny zákonem o myslivosti v ust. § 47.
4. Výsledek úkonu
Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu, tj. výkonu práva myslivosti. Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat: • pro české občany: o na dobu neurčitou nebo o na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok, • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole, • pro cizince: na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok. Pozn.: cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.
5. Kdy věc řešit
Žadatel uplatní podání na Odboru VLHZ MMB, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 4. podlaží budovy Kounicova 67, Brno, kanc. č. 411, v úředních hodinách Magistrátu města Brna
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
elektronicky nelze
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Požadované doklady: • občanský průkaz nebo cestovní pas, • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách), • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol"), + doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, předložení požadovaných dokladů, úhradu správního poplatku a převzetí loveckého lístku lze provést pouze osobně.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Na Odboru VLHZ MMB, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 4. podlaží budovy Kounicova 67, Brno, kanc. č. 411, v úředních hodinách Magistrátu města Brna
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronicky nelze
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích podle délky platnosti loveckého lístku: • na 1 den 30 Kč, • na 5 dní 50 Kč, • na 30 dní 70 Kč, • na 6 měsíců 100 Kč, • na 1 rok 150 Kč, • na dobu neurčitou 1 000 Kč. Úhrada probíhá v hotovosti, příp. platební kartou, v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti, tj.: na pokladně Magistrátu města Brna, která je ve stejné budově a vydá příslušné potvrzení.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Neuplatňuje se
13. Opravné prostředky
Nejsou
14. Časté dotazy
Kde sjednat příslušné pojištění? odpověď: u pojišťovny, která sjednává pojištění dle ust. § 48 zákona o myslivosti nebo se pojištění prokazuje předložením členského průkazu Českomoravské myslivecké jednoty s vyznačením úhrady členství v daném roce.
15. Sankce
Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se: • Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti, a hrozí pokuta až 30 000 Kč.
16. Působnost
Český občan s trvalým bydlištěm v Brně nebo cizinec s přechodným pobytem v Brně, mohou žádat na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno(dále jen Odbor VLHZ MMB).
17. Oblast
Životní prostředí, Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design