Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
409
3 Pojmenování (název) životní situace.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
4 Základní informace k životní situaci
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (v podmínkách Statutárního města Brna je ohlašovna trvalého pobytu na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5) nebo zastupitelskému úřadu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- občan České republiky starší 15 let

- zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let

- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Sdělení lze podat:

- osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na českém zastupitelském úřadě, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana,

- formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránkyZa občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.Trvalý pobyt bude ukončen k datu doručení sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5 a uhrazení správního poplatku. Trvalý pobyt je možné ukončit i k pozdějšímu datu, který je uveden jako den ukončení v tomto sdělení.

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu. Občan je povinen tento občanský průkaz do 15 pracovních dnů odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Sdělením o ukončení trvalého pobytu na území České republiky ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu a úhradou správního poplatku.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

Husova 5

601 67 Brno

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor správních činnností, oddělení evidence obyvatel, Husova 5, Brno, 1. poschodí, přepážky ohlašovny trvalého pobytu č. 11-15.
Úřední hodiny: Přednostně budou odbaveni elektronicky objednaní.
Pondělí 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00 12.40 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek 8.00 - 12.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky lze podat:

- osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list

- osobně sdělí zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana

- formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem

- prostřednictvím datové schránkyObčan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Platnost tohoto občanského průkazu skončí dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky je k dispozici na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, Husova 5 a na webových stránkách www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku:

- 100 Kč při ohlášení ukončení trvalého pobytu ohlašovně podle místa posledního trvalého pobytu

- 300 Kč při ohlášení ukončení trvalého pobytu prostřednictvím českého zastupitelského úřadu
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud jsou doklady předložené občanem v pořádku a je uhrazen správní poplatek, je trvalý pobyt na území České republiky ukončen:

- při osobní návštěvě občana na ohlašovně trvalého pobytu na počkání

- v případě sdělení v listinné podobě, formou datové zprávy nebo prostřednictvím datové schránky k datu doručení sdělení na Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Občan je po ukončení trvalého pobytu na území České republiky povinen do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.Platnost občanského průkazu skončí ukončením trvalého pobytu na území České republiky (podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
21 Nejčastější dotazy
Dotaz: K jakému datu mi bude trvalý pobyt na území České republiky ukončen?

Odpověď: Pokud jsou doklady předložené občanem v pořádku a je uhrazen správní poplatek, je trvalý pobyt na území České republiky ukončen:

- při osobní návštěvě občana na ohlašovně trvalého pobytu na počkání

- v případě sdělení v listinné podobě, formou datové zprávy nebo prostřednictvím datové schránky k datu doručení sdělení na Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5Dotaz: Má ukončení trvalého pobytu vliv na státní občanství České republiky a osobní doklady?

Odpověď: Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství České republiky ani na držení cestovního pasu ČR. Občan může také požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území České republiky.

Ukončení trvalého pobytu může však mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

22 Další informace
www.brno.cz – Odbor správních činností – Trvalý pobyt
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor správních činností
26 Kontaktní osoba
Francová Lenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 05. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design