Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Obtížná životní situace, kterou není klient schopen řešit vlastními silami. Ohrožení osob a rodin s nezaopatřenými dětmi chudobou, sociálním vyloučením.
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud se klient ocitne v obtížné životní situaci, zapříčiněnou zejména ztrátou zaměstnání, dlouhodobou nezaměstnaností, problémy s uplatněním na trhu práce, materiálními problémy, zadlužeností, ohrožením či ztrátou bydlení, ohrožením stability a fungování rodiny s nezaopatřenými dětmi, problémy s uplatňováním zákonných nároků a pohledávek (sociálních dávek, důchodu, výživného apod.).
3. Charakteristika úkonu
Výkon sociální práce s cílem poskytnout pomoc občanům ve složité životní situaci.
4. Výsledek úkonu
Osobní kontakt se sociálním pracovníkem, při němž dojde k posouzení životní situace a poskytnutí pomoci.
5. Kdy věc řešit
V případě, kdy se občan ocitne v nepříznivé životní situaci.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Informace o životní situaci občana.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Informace o životní situaci občana.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze učinit elektronicky - kontaktní osoby: Vedoucí referátu péče o rodinu - Bc. Lenka Zemanová – e-mail: zemanova.lenka@brno.cz Vedoucí referátu péče o osoby ohrožené chudobou - Dana Bílková – e-mail: bilkova.dana@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze učinit osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno,Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 17 hod., v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoby: Vedoucí referátu péče o rodinu - Bc. Lenka Zemanová, tel.: 542 173 755 Vedoucí referátu péče o osoby ohrožené chudobou - Dana Bílková, tel.: 542 173 708 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není.
13. Opravné prostředky
Výkon sociální práce není správním řízením
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Ubytování, sociální, dávky, nepříznivá životní situace, sociální poradenství, rodiny s nezaopatřenými dětmi.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design