Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
405
3 Pojmenování (název) životní situace.
Obtížná životní situace, kterou klient není schopen vlastními silami řešit. Ohrožení osob a rodin s nezaopatřenými dětmi chudobou, sociálním vyloučením.4 Základní informace k životní situaci
Obtížná životní situace je zapříčiněna zejména ztrátou zaměstnání, dlouhodobou nezaměstnaností, problémy s uplatněním na trhu práce, materiálními problémy, zadlužeností, ohrožením či ztrátou bydlení, ohrožením stability a fungování rodiny s nezaopatřenými dětmi, problémy s uplatňováním zákonných nároků a pohledávek (sociálních dávek, důchodu, výživného apod.).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O pomoc může požádat občan, který je plnoletý, s trvalým bydlištěm v Brně.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osobní kontakt se sociálním pracovníkem, při němž dojde k posouzení životní situace klienta a se souhlasem klienta je zvolen vhodný způsob řešení problému.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Klient může o pomoc při řešení své životní situace požádat telefonicky, prostřednictvím e-mailu, osobní návštěvou sociálního pracovníka na úřadě. Klient může být kontaktován sociálním pracovníkem i na základě sociální depistáže či ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce nebo orgány sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ a MMB.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 60167 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou:
Referát péče o rodinu, Koliště 19, Brno, III. patro, vedoucí referátu Mgr. Jitka Svatošová, dveře č. 310, tel: 542 173 773, e-mail: svatosova.jitka@brno.cz
Referát péče o osoby ohrožené chudobou, Koliště 19, Brno, III. patro, vedoucí referátu Dana Bílková, dveře č. 318, tel: 542 173 708, e-mail: bilkova.dana@brno.cz
v úředních hodinách ve dnech Po a St od 8.00 do 17.00 hodin, Pá od 8.00 do 12.00 hodin. V Út a Čt pouze na základě předchozí domluvy se sociálním pracovníkem.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, popř. další doklady nezbytné k řešení konkrétní životní situace
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádné
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je nutný souhlas klienta s používáním a evidencí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro řešení jeho aktuální životní situace.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stížnost proti nevhodnému chování nebo postupu sociálního pracovníka dle správního řádu.
21 Nejčastější dotazy
Možnosti řešení tíživé ekonomické situace osob, rodin s nezaopatřenými dětmi – poradenství a pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek, především žádostí o sociální dávky.

Možnosti řešení bytové situace při ztrátě bydlení – poradenství a pomoc při hledání vhodného náhradního bydlení dle cílové skupiny (osamělý rodič s dětmi, úplná rodina, jednotlivec).

22 Další informace
www.mpsv.cz

www. socialnipece.brno.cz

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Socio-info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OSP MMB, Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, vedoucí oddělení PhDr. Hana Pokorná, CSc.

26 Kontaktní osoba
Hašová Zdenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 06. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Sociální pracovník na základě posouzení životní situace klienta provádí individuální

plánování cílů pomoci a kroky, které povedou k jejich naplnění. Poskytuje poradenství a podporu při realizaci stanoveného cíle. Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design