Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Sociální byty
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě, že vám hrozí riziko ztráty bydlení, vaše bydlení je nestabilní či nevhodné, potřebujete levnější bydlení apod.
3. Charakteristika úkonu
Poradenství, vyhodnocení situace, podání žádosti o sociální byt.
4. Výsledek úkonu
Poradenství, vyhodnocení situace, podání žádosti o sociální byt.
5. Kdy věc řešit
V případě problémů s bydlením.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lze vyřídit částečně elektronicky, osobní kontakt nutný při sociálním šetření. Sdělení informací k Vaší žádosti je možné pouze při osobní návštěvě v KMB.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Při první návštěvě nebo elektronickém kontaktu není nutné se prokazovat platným dokladem totožnosti ani dokládat vaši životní situaci. Pro spolehlivé posouzení vaší situace však bude třeba vyhodnotit např. právní formu dosavadního nájemního vztahu, pravidelnost plateb nájemného, případné další potřebné doklady a písemnou komunikaci dle posouzení a pokynů poradenského pracovníka.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o pomoc či dotaz lze učinit elektronicky. Kontaktní osoba: Vedoucí referátu – Bc. Petr Vavřík, e-mail: vavrik.petr@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Bytovém odboru Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno, Kontaktní místo pro bydlení, přízemí, kancelář č. 11, o to v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 17 hodin., v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoba: Vedoucí referátu – Bc. Petr Vavřík, tel.: 542 173 182 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Služby a informace jsou poskytovány bezplatně.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Služby a informace jsou poskytovány bezplatně.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Nejsou.
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
Pro koho jsou sociální byty určeny? Okruh žadatelů je vymezen Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
15. Sankce
Uvede se sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek, pokud je stanovena. Žádost může být vyřazena při nedodržení podmínek stanovených Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.
16. Působnost
Samospráva.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Problémy s bydlením. Ztráta bydlení. Rizikové bydlení. Nevhodné bydlení. Nedůstojné bydlení. Bez bydlení. Bez přístřeší.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design