Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
403
3 Pojmenování (název) životní situace.
Senioři - pomoc při řešení obtížné situace
4 Základní informace k životní situaci
Obtížná životní situace seniora vychází z oslabení či ztráty schopností a míry soběstačnosti vzhledem k věku, osamělosti či sociální potřebnosti seniora. Pomoc je zaměřena na podporu sociálního začlenění a ochranu před sociálním vyloučením formou sociálního poradenství a přímé sociální práce s klientem. Sociální práce je vykonávána především v přirozeném prostředí klienta.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, který je plnoletý, s trvalým bydlištěm v Brně nebo zákonný zástupce či opatrovník, případně osoba pečující o seniora.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Osobní kontakt se sociálním pracovníkem, při němž dojde k posouzení životní situace seniora.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Telefonický, mailový či osobní kontakt se sociálním pracovníkem, popř. na základě sociální depistáže
8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociální péče MMB, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, referát sociálních pracovníků I., vedoucí referátu Mgr. Jarmila Gergelčíková, tel. 542 173 750, referát sociálních pracovníků II., vedoucí referátu Bc. Renata Ludinová, tel. 542 173 816

Brno, Koliště 19, I. patro, ve dnech Po, St - 8:00 až 17:00 hodin Pá - 8:00 až 12:00 hodin; Út, Čt - pouze na základě předchozí domluvy se sociální pracovnicí.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občanský průkaz, popř. další doklady nezbytné k řešení konkrétní životní situace.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádné poplatky
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je nutný souhlas s používáním osobních údajů.

Umožnit sociální šetření v přirozeném prostředí občana.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Stížnost proti nevhodnému chování nebo postupu sociálního pracovníka dle správního řádu.
21 Nejčastější dotazy
Jaké sociální dávky může senior žádat?- příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

- příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

- příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi.

- průkaz pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postiženímTyto dávky poskytuje místně příslušná pobočka Uřadu práce ČR.Sociální pracovníci Odboru sociální péče magistrátu jsou připraveni poskytnout základní poradenství.

22 Další informace
Další informace najdete na webových stránkách:

wwww.socialnipece.brno.cz

www.mpsv.czMinisterstvo práce a sociálních věcí vydalo slovník sociálního zabezpečení , ve kterém můžete najít vysvětlení pro jednotlivé odborné pojmy. Slouží tak zároveň k lepší orientaci v problematice sociální sféry.

www.slovnik.mpsv.cz

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Socio-info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, vedoucí oddělení Bc. Jana Šťavíková
26 Kontaktní osoba
Hašová Zdenka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
14. 06. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 03. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design