Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při řešení obtížné či nepříznivé životní situace.
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě obtížné či nepříznivé životní situace, která vychází z oslabení či ztráty schopností a míry soběstačnosti vzhledem k věku, zdravotnímu postižení, osamělosti či sociální potřebnosti občana.
3. Charakteristika úkonu
Sociální práce s cílem poskytnout pomoc při řešení obtížné či nepříznivé životní situace formou sociálního poradenství a přímé sociální práce s klientem. Sociální práce je vykonávána především v přirozeném prostředí klienta.
4. Výsledek úkonu
Pomoc je zaměřena na podporu sociálního začlenění a ochranu před sociálním vyloučením
5. Kdy věc řešit
V případě, že se nacházíte v nepříznivé životní situaci a nejste schopni ji sami zvládnout.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Informace o životní situaci občana
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Informace o životní situaci občana.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze učinit i elektronicky na e-mail: vedoucí referátu sociálních pracovníků I. Mgr. Jarmila Gergelčíková - gergelcikova.jarmila@brno.cz vedoucí referátu sociálních pracovníků II. Bc. Renata Ludinová - ludinova.renata@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze učinit i osobně na Odboru sociální péče, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, Koliště 19, 601 67 Brno, a to v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 17 hod., v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoby: vedoucí referátu sociálních pracovníků I. Mgr. Jarmila Gergelčíková, tel. 542 173 750 vedoucí referátu sociálních pracovníků II. Bc. Renata Ludinová, tel. 542 173 816 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není.
13. Opravné prostředky
Výkon sociální práce není správním řízením.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Státní správa v přenesené působnosti.
17. Oblast
Sociální oblast, Sociální oblast
18. Klíčová slova
Senioři, osoby se zdravotním postižením, nepříznivá životní situace, prevence sociálního vyloučení, sociální začlenění.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design