Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání parkovacího průkazu
2. V jakém případě ve věci jednat
O vydání parkovacího průkazu žádá držitel průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a držitel průkazu ZTP/P. Držitel průkazu ZTP z důvodu postižení praktickou nebo úplnou hluchotou, který je zároveň držitelem průkazu ZTP žádá o vydání označení O2. Průkaz může být vydán pověřené osobě na základě plné moci nebo opatrovníkovi.
3. Charakteristika úkonu
Parkovacím průkazem může být označeno pouze vozidlo, které přepravuje osobu se zdravotním postižením. Osoba se zdravotním postižením musí vozidlo buď řídit nebo být vozidlem přepravována. Dále musí mít ve vozidle s sebou průkaz ZTP nebo ZTP/P, aby ho mohla na výzvu ukázat. Osoba se zdravotním postižením může řídit nebo být přepravována více vozidly, parkovací průkaz není spojen s konkrétním vozidlem. Osoba se zdravotním postižením označí parkovacím průkazem vždy vozidlo, které právě řídí nebo ve kterém je aktuálně přepravována.
4. Výsledek úkonu
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna vydá na počkání - parkovací průkaz - označení O2
5. Kdy věc řešit
O vydání parkovacího průkazu nebo označení O2 lze žádat v případě, že je občan držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižení ZTP a ZTP/P.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vydání parkovacího průkazu a označení O2 nelze provést elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Občanský průkaz žadatele Průkaz pro osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P Fotografii odpovídající současné podobě (35 x 45 mm) Předchozí parkovací průkazu, pokud jej držitel již vlastní Plnou moc nebo listinu opatrovnictví v případě zastoupení.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Vydání parkovacího průkazu a označení O2 nelze provést elektronicky.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to v úředních dnech pondělí a středa 8 - 17 hodin, v ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy. Kontaktní osoby: Melanie Kvietková, tel.: 542 173 716, Petra Kročilová, DiS., tel.: 542 173 741 https://www.brno.cz/kontakty/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Platnost parkovacího průkazu i označení O2 je vyznačena na průkazu a je stanovena dle platnosti průkazu pro osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
13. Opravné prostředky
Vydání parkovacího průkazu a označení O2 není správním řízení.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Vydání parkovacího průkazu a označení O2 je výkonem státní správy v přenesené působnosti.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Parkování osob se zdravotním postižením Průkaz ZTP a ZTP/P
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design