Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
400
3 Pojmenování (název) životní situace.
Smlouva o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále jen Smlouva)
4 Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 86 žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel o územní rozhodnutí pro stavbu, se kterou je spojena výstavba nové,

příp.úprava stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel podá na Odbor investiční MMB žádost o uzavření Smlouvy s:

- dokumentací pro územní rozhodnutí

- stanovisky příslušných správních orgánů, provozovatelů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

- uvedením předpokládaných nákladů na výstavbu jednotlivých stavebních objektů veřejné dopravní a technické infrastruktury

- přehlednou situací umístění nově budované veřejné dopravní a technické infrastruktury na podkladu katastrální mapy

- uvedením termínu zahájení a termínu dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury

- stanoviskem příslušné městské části

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o uzavření Smlouvy.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor investiční, Kounicova 67, dveře č. 319 a č. 320, tel. č. 542174506, 542174452 Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., pátek 8.00 – 12.00 hod. Nebo předchozí domluvě v jiný den.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o uzavření Smlouvy s:

- dokumentací pro územní rozhodnutí

- stanovisky příslušných správních orgánů, provozovatelů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

- uvedením předpokládaných nákladů na výstavbu jednotlivých stavebních objektů veřejné dopravní a technické infrastruktury

- přehlednou situací umístění nově budované veřejné dopravní a technické infrastruktury na podkladu katastrální mapy

- uvedením termínu zahájení a termínu dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury

- stanoviskem příslušné městské části

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Uzavírání plánovací smlouvy je projednáváno v rámci samostatné působnosti města, termíny nejsou dány zákonem, návrh plánovací smlouvy je předkládán příslušným orgánům obce k projednání až po ukončení kompletace podkladů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy
-Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

-Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejde o správní řízení, nejsou opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty.

K zajištění smluvních pokut poskytne žadatel bankovní záruku nebo složí kauci.
22 Další informace
Smlouva nemá charakter smlouvy veřejnoprávní podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a uzavírá se v režimu soukromého práva. Město a žadatel mají v tomto směru rovnoprávné postavení. K uzavření Smlouvy je třeba vzájemná dohoda obou stran ohledně jejího obsahu.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční Magistrátu města Brna
26 Kontaktní osoba
Chudáčková Radomí­ra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2018
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 05. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Kontaktní osoby: Mgr. Radomíra Chudáčková, tel. 542174506, e-mail: chudackova.radomira@brno.cz

Ing. Tadeáš Pešek, tel. 542174452, e-mail: pesek.tadeas@brno.cz


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design