Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona.
2. V jakém případě ve věci jednat
Budoucí žadatel o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, tj. investor nebo jím pověřená osoba.
3. Charakteristika úkonu
Žádost o vyjádření není nutno podávat na předepsaném formuláři. Součástí žádostí musí být identifikace stavebníka, zákres stavby do situace, seznam pozemků dotčených stavbou, stručná technická zpráva, případně po domluvě kompletní projektová dokumentace a plná moc (jestliže žadatel není stavebníkem).
4. Výsledek úkonu
Majetkový odbor – Stavební referát zastupuje dle Organizačního řádu MMB statutární město Brno jako účastník řízení dle stavebního zákona, vydává tudíž stanoviska za vlastníka dotčených nemovitostí.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Viz bod 6.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Nelze získat.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatků.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Přímo žádné (nejedná se o správní řízení), přezkoumat vyjádření MO MMB je možné pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.
14. Časté dotazy
„Je vyjádření MO MMB součástí koordinovaného stanoviska vydávaného OÚPR MMB? Není, MO MMB je účastníkem řízení – není dotčeným orgánem státní správy.
15. Sankce
Žádné.
16. Působnost
Na MO MMB – Stavebním referátu.
17. Oblast
Majetek města, Majetek města
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 08. 2009
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design