Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
388
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vyjádření Majetkového odboru Magistrátu města Brna – Stavebního referátu k řízením podle stavebního zákona.
4 Základní informace k životní situaci
Majetkový odbor – Stavební referát zastupuje dle Organizačního řádu MMB statutární město Brno jako účastník řízení dle stavebního zákona, vydává tudíž stanoviska za vlastníka dotčených nemovitostí.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Budoucí žadatel o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, tj. investor nebo jím pověřená osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost o vyjádření není nutno podávat na předepsaném formuláři. Součástí žádostí musí být identifikace stavebníka, zákres stavby do situace, seznam pozemků dotčených stavbou, stručná technická zpráva, případně po domluvě kompletní projektová dokumentace a plná moc (jestliže žadatel není stavebníkem).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na MO MMB – Stavební referát, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na MO MMB – Stavebním referátu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Grafický přehled agendy hospodaření s majetkem
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vyjádření ke stavbě
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejedná se o správní řízení, proto se postupuje podle § 6 odst. (1) správního řádu – tj. bez zbytečných průtahů. Zákonná lhůta není stanovena, za přiměřenou se obecně považuje 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů ode dne podání.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Grafický přehled agendy hospodaření s majetkem
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Přímo žádné (nejedná se o správní řízení), přezkoumat vyjádření MO MMB je možné pouze na základě odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předmětného stanoviska.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Je vyjádření MO MMB součástí koordinovaného stanoviska vydávaného OÚPR MMB? Není, MO MMB je účastníkem řízení – není dotčeným orgánem státní správy.
22 Další informace
Obraťte se na Majetkový odbor - Stavební referát, Malinovského nám. 3, , Brno; úřední hodiny Po + St 8.00 – 17.00 hod, Pá 8.00 – 12.00 hod; spojení na jednotlivé pracovníky – viz bod 9.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Nelze získat.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Majetkový odbor Magistrátu města Brna – Stavební referát, Ing. Marie Maliňáková, dv. č. 275, telefon 54217 3160, e-mail: malinakova.marie@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Maliňáková Marie,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 08. 2009
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 06. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design