Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
037
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
4 Základní informace k životní situaci
Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Majetkoprávní vypořádání vyžaduje vlastník pozemku na vlastníku stavby na předmětném pozemku, tj. na statutárním městu Brnu.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vlastník pozemku vyplní formulář "Žádost o majetkoprávní vypořádání", který obdrží na Majetkovém odboru Magistrátu města Brna v Informační kanceláři (dveře č. 269,270) nebo v Oddělení realitních aktivit na Malinovského nám. 3, Brno. Současně s formulářem obdrží platné znění metodického postupu.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost lze podat písemně na adrese Magistrát města Brna, Majetkový odbor - Oddělení realitních aktivit, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Oddělení realitních aktivit Majetkového odboru, Magistrát města Brna, Malinovského nám.3. Referentky: paní Věra Staňková, dveře č. 248.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad prokazující vlastnictví pozemku, tj. nabývací listinu a aktuální výpis z katastru nemovitostí.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Žádost o majetkoprávní vypořádání" je k dispozici na Majetkovém odboru MMB, a to buď v Informační kanceláři, nebo přímo v Oddělení realitních aktivit na Malinovského nám. 3, Brno.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Úřad příslušné městské části, OÚPR MMB, OD MMB, OVLHZ MMB, BKOM a.s.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
18 Jaké jsou související předpisy
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

• Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění

• Zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

• zákon č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, vyhláška č.540/2002 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění,

• Obecně závazná vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,

• Metodika vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví města Brna, schválená na R3/032 schůzi Rady města Brna dne 29.7.1999, v platném znění.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Majetkový odbor MMB.
26 Kontaktní osoba
Mottlová Blanka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 06. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
05. 02. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design