Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
036
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sociální a výchovné a problémy mladistvých (15-18 let) a mladých dospělých (18-26 let).
4 Základní informace k životní situaci
U mladistvých (15-18 let): Problémy s přípravou na povolání, záškoláctví, méně závažná trestná činnost, trestní stíhání, výkon výchovného opatření "dohled", akutní sociální nouze (bez přístřeší).

U mladých dospělých (18-26 let): propuštěn z ústavní výchovy a VT (výkon trestu a vazby), akutní soc. nouze.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, který je plnoletý, za mladistvé zákonný zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Telefonické sdělení a následně osobní projednání u vedoucího Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Odboru sociální péče Magistrátu města Brna.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Ochotou řešit svůj sociální problém a spolupracovat s pracovníky zařízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Odboru sociální péče Magistrátu města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Odboru sociální péče MMB, Celní 15/3, 639 00 Brno,
tel. 543 210 670,604 530 412
vedoucí Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Mgr. Jan Gajdziok
v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osobní doklad (občanský průkaz nebo náhradní doklad) průkaz pojištěnce ZP
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
V případě poskytnutí ubytování 5,- Kč/den mladiství a 50,- Kč/den mladí dospělí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádné, každý případ je řešen neodkladně
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Kurátoři pro mládež, sociální pracovníci úřadů městských částí, sociální kurátoři, PMS - probační a mediační služba, sociální pracovníci vězeňské služby.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V rámci zákona o ochraně osobních dat souhlas s užíváním osobních údajů
16 Elektronická služba, kterou lze využít
gajdziok.jan@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.

Zákon o zaměstnanosti, Trestní zákon a trestní řád, Zákoník práce, Občanský zákoník

Správní řád 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
Vyhláška města Brna, směrnice tajemníka MMB, příkazy tajemníka MMB a další interní předpisy
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání, stížnost k vedoucímu Odboru sociální péče MMB

22 Další informace
www.brno.cz

www.socialniprevence.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační středisko Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3,

Socioinfo point, Brno, Koliště 19, tel.: 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé, Odbor sociální péče MMB

Vedoucí oddělení Mgr. Jan Gajdziok
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
19. 02. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design