Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Pomoc se sociálními a výchovnými problémy mladistvých (15-18 let) a mladých dospělých (18-26 let) spojených se ztrátou bydlení
2. V jakém případě ve věci jednat
Ocitne – li se dospívající člověk nebo mladý dospělý v akutní sociální nouzi.
3. Charakteristika úkonu
Poskytnutí pomoci v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
4. Výsledek úkonu
Poskytnutí ubytování a poskytnutí komplexní sociální podpory pro klienty ve věku 15-26 let v Azylovém domě pro mládež (AD) OSP MMB.
5. Kdy věc řešit
V okamžiku, kdy se mladý člověk ocitne v sociální nouzi a bez přístřeší.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Při iniciaci není nutné doložit žádné doklady.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Při iniciaci není nutné doložit doklady. Před přijetím uchazeče do sociální služby AD je nutné doložit Potvrzení o zdravotní způsobilosti od jeho lékaře na zvláštním formuláři, který je k dispozici u poskytovatele. Formulář zašle poskytovatel na požádání elektronicky na emailovou adresu žadatele nebo předá žadateli osobně).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze učinit i elektronicky na e-mail: Vedoucí sociální služby – Mgr. Jan Gajdziok - e-mail: gajdziok.jan@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města, Celní 15/3, 639 00 Brno, Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé. Kontaktní osoba: Vedoucí oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé Mgr. Jan Gajdziok, tel.: 543 210 670.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Platby za ubytování: - ubytování mladiství 5Kč/1 noc - ubytování dospělí 50Kč/1 noc
13. Opravné prostředky
Stížnost, odvolání proti nepřijetí žadatele do sociální služby je možno podat vedoucímu Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Kontakt: PaedDr. Jan Polák CSc., Koliště 19, 601 67 Brno, tel.: 5420173 721, e-mail: polak.jan@brno.cz.
14. Časté dotazy
Jaké jsou platby za ubytování v AD? • 5Kč/1 noc mladiství, • 50Kč/1 noc dospělí Dále je třeba při nástupu uhradit vratnou zálohu na případné způsobené škody ve výši 500Kč, která se hradí po dobu 4 měsíců. Ubytování se hradí předem za kalendářní měsíc. Jaká je maximální možná délka pobytu v AD? • zpravidla nepřesahující dobu jednoho roku. Koho nelze přijmout? • Osoby závislé na návykových látkách, osoby, které nezvládají sebeobsluhu nebo potřebují bezbariérový přístup.
15. Sankce
V případě neplnění povinností vyplývající ze smlouvy o službách sociální prevence AD, může být pobyt v AD ukončen.
16. Působnost
Samospráva.
17. Oblast
Sociální oblast
18. Klíčová slova
Azylový dům, mládež, ubytování.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design