Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
031
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
4 Základní informace k životní situaci
Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vlastní úmysl podnikatele podat žádost o zrušení svého živnostenského oprávnění.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy /Czech Point/.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, každý úřední den, na oddělení živností, IV. patro.
Kontakt na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osobní identifikační doklady.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Změnový list" je k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu města Brna (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
21 Nejčastější dotazy
Je živnost zrušená dnem podání žádosti?Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.
22 Další informace
Další informace najdete na www stránkách:

zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Balabánová Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
22. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design