Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
028
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
4 Základní informace k životní situaci
Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Každá fyzická nebo právnická osoba. U právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podoběa) výpis obsahující všechny údaje

b) úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcí

c) částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcí

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, každý úřední den na referátu správy živnostenského rejstříku a provozoven.
Kontakt na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde .

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.

Žádá-li výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář není stanoven, lze využít formulář "Žádost-živnostenský rejstřík", který je k dispozici zde.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Brna, složenkou, či bezhotovostně převodem na účet.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 60 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.
21 Nejčastější dotazy
Kolik zaplatím za výpis?Výše poplatku zavisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.).22 Další informace
Další informace související s živnostenským podnikáním najdete zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ústřední evidenci podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík) zveřejňuje na internetu Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor živností na stránce zde. Takto získaný výpis má však pouze informativní charakter a nelze jej použít jako úřední doklad.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Cvrkalová Jana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
23. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design