Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Zřízení tísňového volání – SOS tlačítka
2. V jakém případě ve věci jednat
Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci. SOS tlačítko je určeno občanům města Brna: - seniorům ve věku od 65 let, - zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu pro osoby se zdravotním postižením.
3. Charakteristika úkonu
Občan obdrží SOS tlačítko, prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní zásah - kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie. SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. SOS tlačítko má také pádový senzor, který při pádu uživatele automaticky přivolá pomoc. Nespornou výhodou je GPS lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje a tlačítko funguje i mimo samotné obydlí uživatele, a to nejen v Brně, ale prakticky po celé ČR.
4. Výsledek úkonu
Uzavření smlouvy mezi žadatelem a Centrem sociálních služeb, p. o., poskytovatelem systému Tísňového volání. Občan obdrží SOS tlačítko, prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, který zajistí adekvátní zásah - kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie.
5. Kdy věc řešit
Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost na předepsaném formuláři.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost na předepsaném formuláři.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost se podávání na Odboru sociální péče MMB, Socio-info point, Koliště 19, Brno 601 67, telefon 800 140 800, je možné podat i elektronicky na e-mail: sip@brno.cz. Formulář si uživatel může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. Na základě podané žádosti bude zájemce kontaktovat pracovník Odboru sociální péče MMB nebo Centra sociálních služeb k provedení místního šetření za účelem doplnění informací, které jsou důležité pro bezpečné a odborné poskytování systému „tísňového volání.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost se podávání na Odboru sociální péče MMB, Socio-info point, Koliště 19, Brno 601 67, telefon 800 140 800. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. Na základě podané žádosti bude zájemce kontaktovat pracovník Odboru sociální péče MMB nebo Centra sociálních služeb k provedení místního šetření za účelem doplnění informací, které jsou důležité pro bezpečné a odborné poskytování systému „tísňového volání“.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úhrada za systém „tísňového volání“ činí 150,- Kč/měsíc. SOS tlačítko bude zapůjčeno zdarma.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úhrada za systém „tísňového volání“ činí 150,- Kč/měsíc. SOS tlačítko bude zapůjčeno zdarma.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Systém tlačítka tísňového volání není správním řízením. V případě technické závady nebo vrácení tlačítka kontakt: 778 880 065 paní Milada Trčková, Masná 134/3b, Brno.
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Statutární města Brno je v rámci samosprávy zřizovatelem Centra sociálních služeb, p. o., které je poskytovatelem systému tísňového volání.
17. Oblast
Sociální oblast, Sociální oblast
18. Klíčová slova
Tísňové volání, zvýšení bezpečnosti seniorů a osob se zdravotním postižením, osamělost.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
27. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design