Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
026
3 Pojmenování (název) životní situace.
Umístění do domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních a denních stacionářů
4 Základní informace k životní situaci
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní a týdenní stacionáře provozuje Centrum denních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 6, 636 00 Brno, webová stránka zde

Jedná se o tato zařízení (vesměs pro mentálně postižené děti a mládež):

Denní stacionář Domino, Ostrá 1

Denní stacionář Gaudium, Schodová 18

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek (denní a týdenní stacionář, celoroční pobyt, Neumannova 11

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko (denní a týdenní stacionář, celoroční pobyt), Šelepova 15

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza,T. Novákové 62a

viz www.css.brno.cz5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel nebo zákonný zástupce dítěte či mladistvého ( opatrovník)
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zájemce o službu a zákonný zástupce je po ústní domluvě pozván do zařízení, kde je mu umožněn přímý náhled do běžného režimu dne s vzájemným představením se s personálem. Zájemci je poskytnuta k nahlédnutí dokumentace o činnostech a aktivitách v zařízení.

O přijetí zájemce do výše uvedených zařízení rozhoduje komise Centra sociálních služeb, příspěvková organizace. Pokud je rozhodnutí komise kladné a pokud se strany dohodnou na poskytování služby, uzavře sociální pracovnice Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, smlouvu o podmínkách poskytování služby .
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádost o přijetí

Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele

Formuláře žádosti a lékařského posudku ke stažení viz www.css.brno.cz

8 Na které instituci životní situaci řešit
Centrum sociálních služeb, Sejkorova 6, 636 00 Brno, info@cssbrno.cz,

webová stránka zde

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Centrum sociálních služeb, Sejkorova 6, 636 00 Brno, info@cssbrno.cz
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost včetně lékařského posudku

Potvrzení o výši důchodu

Potvrzení o příjmu rodičů

Rozhodnutí o zbavení školní docházky

Rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům

Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádosti a lékařského posudku ke stažení viz www.css.brno.cz12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku, po uzavření smlouvy úhrada služeb
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Datum odevzdání žádosti je datem zahájení řízení.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost nelze vyřídit elektronickou službou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů

§ 65 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

21 Nejčastější dotazy
Čekací doba pro umístění do domovů pro osoby se zdravotním postižením – nelze přesně ohraničit

22 Další informace
www.portal.gov.cz

www.mpsv.cz

www.socialnipece.brno.cz23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.css.brno.cz

info@cssbrno.cz

Socio info centrum MMB, Koliště 19, tel. 542 173 820, 542 173 830

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Centrum sociálních služeb,p.o., Sejkorova 6, 636 00 Brno

ředitel Ing. Ivo Sedláček
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
20. 05. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design