Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
025
3 Pojmenování (název) životní situace.
Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
4 Základní informace k životní situaci
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení z důvodu akutní infekční nemoci nebo občané, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan se sníženou mírou soběstačnosti, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pověřená osoba na základě plné moci (opatrovník.)

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Občan může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb (jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) nebo může požádat obec, ve které má trvalý pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Občan požádá o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb v písemné formě. Pro uzavírání smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.Občan je povinen před uzavřením smlouvy předložit poskytovateli posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu na formuláři daného poskytovatele sociální služby. Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, které jsou příspěvkovými organizacemi města, mají jednotný formulář.Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou občan žádá,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,

c) zdravotní stav občana vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Žádosti se podávají přímo v domovech.

Jejich seznam lze nalézt na webové adrese: zde nebo na portále sociální péče města Brna

zde
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jednotlivé domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
Žádosti se podávají přímo v domovech.Jejich seznam naleznete zde,příspěvkové organizace města také na webových stránkách www.brnods.cz.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost včetně vyjádření lékaře
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy žádosti včetně tiskopisu „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele…“ jsou k dispozici v jednotlivých domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Úhrada praktickému lékaři za vyplnění tiskopisu
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

21 Nejčastější dotazy
22 Další informace
wwww.socialnipece.brno.cz

www.brnods.cz

www.mpsv.cz - registr poskytovatelů sociálních služeb

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí referátu sociálních pracovníků I. Mgr. Jarmila Gergelčíková, tel. 542 173 750

vedoucí referátu sociálních pracovníků II. Bc. Renata Ludinová, tel. 542 173 816Socio-info centrum, Koliště 19, Brno, tel.: 542 173 820, 542 173 83025 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, Bc. Jana Šťavíková
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2007
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 03. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design