Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
183
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) - sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situaci
4 Základní informace k životní situaci
Sociální poradenství se zaměřuje na možnost řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení, zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občané s trvalým bydlištěm na území ČR a s trvalým bydlištěm v městě Brně, občané států Evropské unie, osoby bez trvalého pobytu na území ČR.6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poskytování sociálního poradenství, pomoc při řešení životní situace občana a rodiny v souladu s platnou legislativou.7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní projednávání se sociálním pracovníkem, telefonická konzultace, formou e-mailu.8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 199 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, metodici, Koliště 19, Brno
Mgr. Libuše Kuglerová - kontrolor-metodik SPOD, dveře 108, tel 542 173 826
Mgr. Zdeňka Štěpánková - metodik - kontrolor SPOD, dv. 112, tel. 542 173 783
Mgr. Ivanka Pavlisová - metodik - kontrolor SPOD, dv. 111, tel. 542 173 713
JUDr. Adam Vízdal - sociální pracovník - metodik, dv. 111, tel. 542 173 749
Mgr. Lucie Darebníková - metodik - kontrolor SPOD, dv. 118, tel. 542 173 712
Bc. Nikola Marečkova, DiS. - metodik - kontrolor SPOD, dv. 108,tel. 542 173 827
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady související s řešením konkrétní životní situace občana.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře žádostí na sociálních útvarech 24 Úřadů městských částí v Brně, na webových stránkách www.portal.mpsv.cz/forms

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poradenství je poskytováno bezplatně.13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poradenství a konzultace občanům je řešeno bezodkladně.14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
* Sociální pracovníci 24 úřadů městských částí v Brně

* Orgány, instituce a organizace související s daným řešeným problémem15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas občana se sdělením jeho osobních údajů.17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky:

- stížnost na nesprávný postup odpovědných pracovníkůZpůsob uplatnění opravných prostředků:

- písemnou formou nebo osobním podáním u Odboru sociální péče Magistrátu města Brna se sídlem na Kolišti 19, 601 67 Brno
21 Nejčastější dotazy
k vedení spisové dokumentace, ke správnímu řízení, k problematice sociálně-právní ochrany dětí.

22 Další informace
www.mpsv.cz

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informace lze také získat:

Socio-info point MMB, Koliště 19, Brno, tel. 542 173 820, 542 173 830

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Brna,vedoucí oddělení Mgr. Dáša Třetinová
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21. 06. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
27. 02. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design