Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
183
3 Pojmenování (název) životní situace.
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) - sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situace, zejména tehdy, když jsou nepříznivou sociální situací ohroženy nezletilé děti.
4 Základní informace k životní situaci
Sociální poradenství poskytuje informace k řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení, zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občané s trvalým bydlištěm na území ČR a s trvalým bydlištěm v městě Brně. Občané států Evropské unie, osoby bez trvalého pobytu na území ČR.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poskytování sociálního poradenství při řešení nepříznivé životní situace, kdy jsou touto situací ohroženy děti.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní projednání se sociálním pracovníkem, telefonická konzultace, formou e-mailu. Sociální pracovník navrhne příslušné instituce, které mohou být při vyřešení situace nápomocny (např. Úřad práce ČR, Úřad městské části města Brna

a pod).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Koliště 19, případně příslušný Úřad městské části města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Referát odborné pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
Mgr. Ivanka Pavlisová - sociální pracovník – kontrolor, dv. 118, tel. 542 173 713
Mgr. Zdeňka Štěpánková - sociální pracovník - kontrolor, dv. 112, tel. 542 173 783
Bc. Nikol Voralová, DiS. - sociální pracovník - kontrolor, dv. 111, tel. 542 173 749
Mgr. Lucie Darebníková - sociální pracovník - kontrolor , dv. 108, tel. 542 173 712
Bc. Nikola Marečková, DiS. - sociální pracovník - kontrolor, dv. 108,tel. 542 173 827
Bc. Nicol Hálová - sociální pracovník, dv. 112, tel. 542 173 761
Mgr. Pavla Formanková, DiS.- sociální pracovník - kontrolor , dv. 111, tel. 542 173 826

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., pátek 8:00 – 12:00 hod.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklady související s řešením konkrétní životní situace občana nejsou pro první setkání potřeba.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře se nepoužijí.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poradenství je poskytováno bezplatně.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poradenství a konzultace občanům jsou řešena bezodkladně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
* Sociální pracovníci 23 úřadů městských částí v Brně

* Orgány, instituce a organizace související s daným problémem
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě nespokojenosti s jednáním úředníka lze podat ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, lze podat stížnost na nesprávný postup odpovědných pracovníků, a to písemnou formou nebo osobním podáním u Odboru sociální péče Magistrátu města Brna se sídlem na Kolišti 19, 601 67 Brno.

21 Nejčastější dotazy
Související s problematikou sociálně-právní ochrany dětí.
22 Další informace
MPSV.CZ Sociálně-právní ochrana dětí

SPO-JMK - Sociálně-právní ochrana dětí Jihomoravského kraje

PSP – portál sociální péče ve městě Brně
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informace lze také získat:

Socio-info point MMB, Koliště 19, Brno, tel. 542 173 820, 542 173 830
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociální péče MMB, Referát odborné pomoci a kontroly, vedoucí Mgr. Ivanka Pavlisová
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
27. 05. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 07. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design