Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
180
3 Pojmenování (název) životní situace.
Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury
4 Základní informace k životní situaci
Většina městských částí poskytuje finanční dotace či finanční dary z vlastních rozpočtů na projekty a provozní náklady v oblasti kultury.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být právnická, případně fyzická osoba působící v oblasti kultury. Specifické podmínky jsou stanoveny individuálně jednotlivými městskými částmi.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky a postup při podání žádosti o dotaci jsou stanoveny individuálně jednotlivými městskými částmi
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podmínkou je podání žádosti - většinou na příslušném formuláři - individuálně stanoveno příslušnou městskou částí.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na jednotlivých Úřadech městských částí - kontakty na níže uvedené Úřady městských částí lze získat na http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Dle podmínek jednotlivých městských částí - viz: Kontakty na níže uvedené Úřady městských částí lze získat na http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/ nebo
www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/


Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Dle podmínek jednotlivých městských částí - viz:

www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Každá městská část má jiný postup - viz:

www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se neplatí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny jednotlivými městskými částmi - viz:

www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná dotace musí být vždy řádně vyúčtována dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace či finančního daru.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
www.brno.cz/bohunice; www.bosonohy.cz; www.bystrc.cz; www.brno.cz/cernovice; www.chrlice.brno.cz; www.ivanovice.brno.cz; www.brno-jehnice.cz; www.brno-jih.cz; www.jundrov.brno.cz; www.kninicky.eu; www.kohoutovice.cz/; www.brno-komin.cz; www.kralovopole.brno.cz; www.brno-lisen.cz; www.malomerice.cz; www.eurady.cz/medlanky/; www.nliskovec.brno.cz; www.brno-oresin.cz; www.reckovice.brno.cz; www.sever.brno.cz; www.mcslatina.cz; www.staryliskovec.cz; www.stred.brno.cz; www.turany.cz; www.brno-utechov.cz; www.vinohrady.brno.cz; http://zabovresky.brno.cz; www.zidenice.cz; www.zebetin.cz/17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy:

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), v platném znění,

- vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

- zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,

- obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění,

- předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl.Smlouvami o fungování Evropské unie a Nařízení Komise ES č. 1998/2006,

- zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění,

- zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace či peněžního daru není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace nebo peněžního daru je v kompetenci samosprávných orgánů tj. Rad městských částí a Zastupitelstev městských částí.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce jsou zapracovány do podmínek pro poskytování dotací či peněžních darů - dle individuálních podmínek jednotlivých městských částí.
22 Další informace
Individuálně na jednotlivých městských částech - kontakty Úřady městských částí lze získat na http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Individuálně na jednotlivých městských částech - kontakty na Úřady městských částí lze získat na http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Individuálně na jednotlivých městských částech - kontakty viz Úřady městských částí lze získat na http://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/

26 Kontaktní osoba
Štěpánek Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 05. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
09. 05. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Podmínky a postupy při podávání žádostí o dotaci či peněžní dar jsou na městských částech rozdílné, proto je třeba žádat konkrétní informace vždy na příslušné městské části.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design